Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

25 Ιανουαρίου, 2021

“ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ”

του Υπτχου (ΕΑ)ε.α. Παύλου Χρήστου – Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτέλεσμα της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων μπόρεσε να αντιληφθεί τις συνέπειες από τις συντελεσθείσες αλλαγές και απάντησε αξιόπιστα στις προσκλήσεις

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΕ)ε.α.  Βασίλειος Παπαχρηστίδης του Λάζαρου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΕ)ε.α.  Βασίλειος Παπαχρηστίδης του Λάζαρου. Γεννήθηκε το 1954 στην Πουρνιά ν.Ιωαννίνων, κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1972 με την 24η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2007.

Δείτε Περισσότερα »

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1938 στο Κοτσανόπουλο ν.Πρεβέζης, κάτοικος εν ζωή Ν.Σμύρνης ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1993. Ήταν παντρεμένος

Δείτε Περισσότερα »

“ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ”

του Υπτχου (ΕΑ)ε.α. Παύλου Χρήστου – Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτέλεσμα της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων μπόρεσε να αντιληφθεί τις συνέπειες από τις συντελεσθείσες αλλαγές και απάντησε αξιόπιστα στις προσκλήσεις

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΕ)ε.α.  Βασίλειος Παπαχρηστίδης του Λάζαρου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΕ)ε.α.  Βασίλειος Παπαχρηστίδης του Λάζαρου. Γεννήθηκε το 1954 στην Πουρνιά ν.Ιωαννίνων, κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1972 με την 24η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2007.

Δείτε Περισσότερα »

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1938 στο Κοτσανόπουλο ν.Πρεβέζης, κάτοικος εν ζωή Ν.Σμύρνης ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1993. Ήταν παντρεμένος

Δείτε Περισσότερα »