Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

19 Ιανουαρίου, 2021

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α.  Φιλόθεος Κελτεμλίδης του Αναστασίου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α.  Φιλόθεος Κελτεμλίδης του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος εν ζωή Θέρμης ν.Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1964 με την 16η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1998.

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α.  Γεώργιος Πλατής του Αντωνίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α.  Γεώργιος Πλατής του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1934 στην Ανδρίτσαινα ν.Ηλείας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1953 με την 5η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1984.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΟ)ε.α.  Γεώργιος Κλεφτάκης του Σπυρίδωνα-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΟ)ε.α.  Γεώργιος Κλεφτάκης του Σπυρίδωνα. Γεννήθηκε το 1950 στη Ν.Αγχίαλο ν.Μαγνησίας, κάτοικος εν ζωή Ν.Αγχιάλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1969 με την 21η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2004.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α.  Φιλόθεος Κελτεμλίδης του Αναστασίου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΜ)ε.α.  Φιλόθεος Κελτεμλίδης του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος εν ζωή Θέρμης ν.Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1964 με την 16η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1998.

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α.  Γεώργιος Πλατής του Αντωνίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΗ)ε.α.  Γεώργιος Πλατής του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1934 στην Ανδρίτσαινα ν.Ηλείας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1953 με την 5η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1984.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΟ)ε.α.  Γεώργιος Κλεφτάκης του Σπυρίδωνα-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΟ)ε.α.  Γεώργιος Κλεφτάκης του Σπυρίδωνα. Γεννήθηκε το 1950 στη Ν.Αγχίαλο ν.Μαγνησίας, κάτοικος εν ζωή Ν.Αγχιάλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1969 με την 21η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2004.

Δείτε Περισσότερα »