Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Δεκέμβριος 2020

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία-δεν είναι πια μαζί μας

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία. Γεννήθηκε το 1933 στην Κάτω Μέλπεια ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1952 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1979.

Δείτε Περισσότερα »

Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ σε αποστρατευθέντες από το έτος 2013 μέχρι σήμερα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ σε αποστρατευθέντες από το έτος 2013 μέχρι σήμερα Σε σχέση με τη διεκδίκηση συμπληρωματικού εφάπαξ βάσει των Ν.4093/2012 και 4307/2014 και των υπ’ αριθμ. 2192/2014

Δείτε Περισσότερα »

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Σπυρίδων Αλεξίου του Γεωργίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Σπυρίδων Αλεξίου του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1939 στον Άγιο Σπυρίδωνα ν.Πιερίας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1983.

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΥΥΑ)ε.α.  Γρηγόριος Βενέτης του Χρήστου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΥΑ)ε.α.  Γρηγόριος Βενέτης του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1940 στο Πραγγί ν.Έβρου, κάτοικος εν ζωή Αλεξανδρούπολης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1960 με την 7η σειρά ΣΥΔ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ταξχος (Ι)ε.α. Κωνσταντίνος Κατσαμάγκας του Ιωάννη-δεν είναι πια μαζί μας

Ταξχος (Ι)ε.α.  Κωνσταντίνος Κατσαμάγκας του Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1962 στη Ράχη ν.Πιερίας, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1980 με την 56η σειρά ΣΙ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΥΥΟ)ε.α.  Ιωάννης Παπαγεωργίου του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΥΟ)ε.α.  Ιωάννης Παπαγεωργίου του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1937 στον Εμμανουήλ Παππά ν.Σερρών, κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 4η σειρά ΣΥΔ και

Δείτε Περισσότερα »

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Νιάτσικας του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Νιάτσικας του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1946 στο Αγρίνιο, κάτοικος εν ζωή Μαραθώνα ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1964 με την 16η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία-δεν είναι πια μαζί μας

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία. Γεννήθηκε το 1933 στην Κάτω Μέλπεια ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1952 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1979.

Δείτε Περισσότερα »

Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ σε αποστρατευθέντες από το έτος 2013 μέχρι σήμερα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ σε αποστρατευθέντες από το έτος 2013 μέχρι σήμερα Σε σχέση με τη διεκδίκηση συμπληρωματικού εφάπαξ βάσει των Ν.4093/2012 και 4307/2014 και των υπ’ αριθμ. 2192/2014

Δείτε Περισσότερα »

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Σπυρίδων Αλεξίου του Γεωργίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Σπυρίδων Αλεξίου του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1939 στον Άγιο Σπυρίδωνα ν.Πιερίας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1983.

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΥΥΑ)ε.α.  Γρηγόριος Βενέτης του Χρήστου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΥΑ)ε.α.  Γρηγόριος Βενέτης του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1940 στο Πραγγί ν.Έβρου, κάτοικος εν ζωή Αλεξανδρούπολης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1960 με την 7η σειρά ΣΥΔ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ταξχος (Ι)ε.α. Κωνσταντίνος Κατσαμάγκας του Ιωάννη-δεν είναι πια μαζί μας

Ταξχος (Ι)ε.α.  Κωνσταντίνος Κατσαμάγκας του Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1962 στη Ράχη ν.Πιερίας, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1980 με την 56η σειρά ΣΙ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΥΥΟ)ε.α.  Ιωάννης Παπαγεωργίου του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΥΟ)ε.α.  Ιωάννης Παπαγεωργίου του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1937 στον Εμμανουήλ Παππά ν.Σερρών, κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 4η σειρά ΣΥΔ και

Δείτε Περισσότερα »

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Νιάτσικας του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Νιάτσικας του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1946 στο Αγρίνιο, κάτοικος εν ζωή Μαραθώνα ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1964 με την 16η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος