Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

31 Δεκεμβρίου, 2020

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία-δεν είναι πια μαζί μας

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία. Γεννήθηκε το 1933 στην Κάτω Μέλπεια ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1952 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1979.

Δείτε Περισσότερα »

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία-δεν είναι πια μαζί μας

Ανθσγός (ΤΥΜ)ε.α.  Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος του Ηλία. Γεννήθηκε το 1933 στην Κάτω Μέλπεια ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1952 με ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1979.

Δείτε Περισσότερα »