Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

25 Ιουνίου, 2020

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Ιωάννης Κιούσης του Ευαγγέλου-δεν είναι πια μαζί μας

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Ιωάννης Κιούσης του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1953 στον Πειραιά, κάτοικος εν ζωή Λυκόβρυσης ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1971 με την 23η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2001.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α.  Δημήτριος Ζαζάνης του Χρήστου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α.  Δημήτριος Ζαζάνης του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1934 στο Μαντζάρι ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Βελεστίνου ν.Μαγνησίας. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1953 με την 5η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το

Δείτε Περισσότερα »

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Ιωάννης Κιούσης του Ευαγγέλου-δεν είναι πια μαζί μας

Επγός (ΤΥΜ)ε.α.  Ιωάννης Κιούσης του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1953 στον Πειραιά, κάτοικος εν ζωή Λυκόβρυσης ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1971 με την 23η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2001.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α.  Δημήτριος Ζαζάνης του Χρήστου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α.  Δημήτριος Ζαζάνης του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1934 στο Μαντζάρι ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Βελεστίνου ν.Μαγνησίας. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1953 με την 5η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το

Δείτε Περισσότερα »