Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

15 Ιουνίου, 2020

Ασμχος (ΥΑΔ)ε.α.  Δημήτριος Κορώνας του Βασιλείου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΑΔ)ε.α.  Δημήτριος Κορώνας του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1957 στο Λουτρό ν.Λάρισας, κάτοικος εν ζωή Λάρισας. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1976 με την 21η σειρά ΣΥΔ και αποστρατεύτηκε το 2010.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΙΓΥ)ε.α.  Κωνσταντίνος Πράτανος του Σταύρου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΙΓΥ)ε.α.  Κωνσταντίνος Πράτανος του Σταύρου. Γεννήθηκε το 1931 στην Επανομή ν.Θεσσαλονίκης, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1953 με την 12η σειρά ΕΚΕΧ και αποστρατεύτηκε το 1979.

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (Ι)ε.α.  Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (Ι)ε.α.  Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1956 στο Νέο Πετρίτσι ν.Σερρών, κάτοικος εν ζωή Νέου Πετριτσίου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1974 με την 50η σειρά ΣΙ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΥΑΔ)ε.α.  Δημήτριος Κορώνας του Βασιλείου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΑΔ)ε.α.  Δημήτριος Κορώνας του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1957 στο Λουτρό ν.Λάρισας, κάτοικος εν ζωή Λάρισας. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1976 με την 21η σειρά ΣΥΔ και αποστρατεύτηκε το 2010.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΙΓΥ)ε.α.  Κωνσταντίνος Πράτανος του Σταύρου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΙΓΥ)ε.α.  Κωνσταντίνος Πράτανος του Σταύρου. Γεννήθηκε το 1931 στην Επανομή ν.Θεσσαλονίκης, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1953 με την 12η σειρά ΕΚΕΧ και αποστρατεύτηκε το 1979.

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (Ι)ε.α.  Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (Ι)ε.α.  Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1956 στο Νέο Πετρίτσι ν.Σερρών, κάτοικος εν ζωή Νέου Πετριτσίου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1974 με την 50η σειρά ΣΙ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »