Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

10 Ιουνίου, 2020

Σγός (ΤΜΑ)ε.α.  Ιωάννης Γερμάνης του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας

Σγός (ΤΜΑ)ε.α.  Ιωάννης Γερμάνης του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1960 στο Βόλο, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1980 με την 32α σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2009. Ήταν

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΤ)ε.α.  Παναγιώτης Ρογκαλάς του Ζαχαρία-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΤ)ε.α.  Παναγιώτης Ρογκαλάς του Ζαχαρία. Γεννήθηκε το 1938 στον Λόγγο ν.Αχαΐας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 9η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1992.

Δείτε Περισσότερα »

Σγός (ΤΜΑ)ε.α.  Ιωάννης Γερμάνης του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας

Σγός (ΤΜΑ)ε.α.  Ιωάννης Γερμάνης του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1960 στο Βόλο, κάτοικος εν ζωή Βόλου. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1980 με την 32α σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 2009. Ήταν

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΤ)ε.α.  Παναγιώτης Ρογκαλάς του Ζαχαρία-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΤ)ε.α.  Παναγιώτης Ρογκαλάς του Ζαχαρία. Γεννήθηκε το 1938 στον Λόγγο ν.Αχαΐας, κάτοικος εν ζωή Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 9η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1992.

Δείτε Περισσότερα »