Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Συμβολή ε.α Υγειονομικού Προσωπικού μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας

Share

Για πληροφορίες πατήστε εδώ 

Τυχόν επιθυμίες συμμετοχής να υποβάλλονται στα κατά τόπους παραρτήματα.Τα παραρτήματα με την σειρά τους να αποστείλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις επιθυμιών στα κεντρικά της ΕΑΑΑ.

Share this: