Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

20 Μαΐου, 2021

Συμβολή ε.α Υγειονομικού Προσωπικού μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας

Για πληροφορίες πατήστε εδώ  Τυχόν επιθυμίες συμμετοχής να υποβάλλονται στα κατά τόπους παραρτήματα.Τα παραρτήματα με την σειρά τους να αποστείλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις επιθυμιών στα κεντρικά της ΕΑΑΑ.

Δείτε Περισσότερα »

Συμβολή ε.α Υγειονομικού Προσωπικού μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας

Για πληροφορίες πατήστε εδώ  Τυχόν επιθυμίες συμμετοχής να υποβάλλονται στα κατά τόπους παραρτήματα.Τα παραρτήματα με την σειρά τους να αποστείλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις επιθυμιών στα κεντρικά της ΕΑΑΑ.

Δείτε Περισσότερα »