Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Διορισμός Προέδρου Δ.Σ. του ΜΤΑ

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.1555/Σ.239/22-4-2020 με θέμα “Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’326/4-5-2020), Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, διορίζεται ο Απτχος (Ι)ε.α Δημήτριος Μιχαλολιάκος του Αντωνίου, σε αντικατάσταση του Απτχου (Ι)ε.α. Ηλία Βενέτη του Χρήστου, λόγω παραιτήσεώς του με διάρκεια θητείας από ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης και για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι την 16-11-2020.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εκ μέρους όλων των αποστράτων, του εύχεται καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα απαιτητικά καθήκοντά του και τον διαβεβαιώνει ότι η Ένωση θα συμβάλει με κάθε τρόπο στη δημιουργία μιας εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο ΝΠΔΔ προς όφελος όλων των Συναδέλφων.

Εκ της ΕΑΑΑ

δείτε εδώ το ΦΕΚ διορισμού

Share this: