Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

4 Μαΐου, 2020

Ταξχος (ΔΓΥ)ε.α. Ευθύμιος Παπαπαναγιώτου του Βασιλείου-δεν είναι πια μαζί μας

Ταξχος (ΔΓΥ)ε.α.  Ευθύμιος Παπαπαναγιώτου του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1919 στο Λιδωρίκι ν.Φωκίδος, κάτοικος εν ζωή Παπάγου ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1938 με μετάταξη και αποστρατεύτηκε το 1975. Ήταν παντρεμένος

Δείτε Περισσότερα »

Διορισμός Προέδρου Δ.Σ. του ΜΤΑ

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.1555/Σ.239/22-4-2020 με θέμα “Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’326/4-5-2020), Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, διορίζεται ο Απτχος (Ι)ε.α Δημήτριος

Δείτε Περισσότερα »

Ταξχος (ΔΓΥ)ε.α. Ευθύμιος Παπαπαναγιώτου του Βασιλείου-δεν είναι πια μαζί μας

Ταξχος (ΔΓΥ)ε.α.  Ευθύμιος Παπαπαναγιώτου του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1919 στο Λιδωρίκι ν.Φωκίδος, κάτοικος εν ζωή Παπάγου ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1938 με μετάταξη και αποστρατεύτηκε το 1975. Ήταν παντρεμένος

Δείτε Περισσότερα »

Διορισμός Προέδρου Δ.Σ. του ΜΤΑ

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.1555/Σ.239/22-4-2020 με θέμα “Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’326/4-5-2020), Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, διορίζεται ο Απτχος (Ι)ε.α Δημήτριος

Δείτε Περισσότερα »