Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

3 Οκτωβρίου, 2020

Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α.  Ελευθέριος Βουρβαχάκης του Γεωργίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α.  Ελευθέριος Βουρβαχάκης του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1930 στο Ρέθυμνο ν.Ρεθύμνης, κάτοικος εν ζωή Περιστερίου ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1954 με τη 1η σειρά ΣΥΔ  και

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΤ)ε.α. Κυριάκος Στυλιανόπουλος του Αθανασίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΤ)ε.α. Κυριάκος Στυλιανόπουλος του Αθανασίου. Γεννήθηκε το 1937 στο Μουζάκι ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Βριλλησίων ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 9η σειρά ΣΤΥΑ και

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α.  Ελευθέριος Βουρβαχάκης του Γεωργίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α.  Ελευθέριος Βουρβαχάκης του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1930 στο Ρέθυμνο ν.Ρεθύμνης, κάτοικος εν ζωή Περιστερίου ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1954 με τη 1η σειρά ΣΥΔ  και

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΤ)ε.α. Κυριάκος Στυλιανόπουλος του Αθανασίου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΤ)ε.α. Κυριάκος Στυλιανόπουλος του Αθανασίου. Γεννήθηκε το 1937 στο Μουζάκι ν.Μεσσηνίας, κάτοικος εν ζωή Βριλλησίων ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 9η σειρά ΣΤΥΑ και

Δείτε Περισσότερα »