Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

14 Σεπτεμβρίου, 2020

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ευστράτιος Αναγνωστίδης του Ευάγγελου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ευστράτιος Αναγνωστίδης του Ευάγγελου. Γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα, κάτοικος εν ζωή Ν.Φιλαδέλφειας ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1966 με την Α’17η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α. Κωνσταντίνος Σκαφίδας του Βασιλείου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α. Κωνσταντίνος Σκαφίδας του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1935 στο Φανάρι ν.Καρδίτσας, κάτοικος εν ζωή Βριλλησίων ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1954 με την 6η σειρά ΣΤΥΑ και

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ευστράτιος Αναγνωστίδης του Ευάγγελου-δεν είναι πια μαζί μας

Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α. Ευστράτιος Αναγνωστίδης του Ευάγγελου. Γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα, κάτοικος εν ζωή Ν.Φιλαδέλφειας ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1966 με την Α’17η σειρά ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α. Κωνσταντίνος Σκαφίδας του Βασιλείου-δεν είναι πια μαζί μας

Σμχος (ΤΥΑ)ε.α. Κωνσταντίνος Σκαφίδας του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1935 στο Φανάρι ν.Καρδίτσας, κάτοικος εν ζωή Βριλλησίων ν.Αττικής. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1954 με την 6η σειρά ΣΤΥΑ και

Δείτε Περισσότερα »