Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Υγιεινή-Νοσηλεία

Υγιεινή-Νοσηλεία.
ΣΧΕΤ: Η από 30 Μαϊου 2014 ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο
1. Σας γνωρίζουμε, ότι οι εν αποστρατεία συνάδελφοι των κλάδων των Ε.Δ. αλλά και των Σ.Α. που διαμένουν στην επαρχία, και είναι δικαιούχοι του ΝΙΜΙΤΣ , δεν τυγχάνουν των αυτών υπηρεσιών Υγείας που έχουν οι διαμένοντες στο λεκανοπέδιο Αττικής, παρά το γεγονός ότι συνεισφέρουν και αυτοί, μέσω των συντάξεών τους υπέρ νοσοκομειακής περιθάλψεως για το ΝΙΜΙΤΣ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν πολλά παράπονα, τα οποία συζητήθηκαν και στην πρόσφατη ημερίδα η οποία διοργανώθηκε από τις τρείς Ενώσεις.
2. Κατόπιν αυτού και προκειμένου να ενεργήσουμε περαιτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:
α. Στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. μετά την μεταστάθμευσή του, λειτουργεί πτέρυγα Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. όπως υπήρχε στο παλαιό νοσοκομείο;
β. Πώς μπορούν να μετεξελιχθούν σε πτέρυγες Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. τα Γ.Σ.Ν. Αλεξανδρούπολις, Ξάνθης, Λάρισας, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Περίθαλψης Τρίτων. (ΓΡΑ.ΠΕ.Τ.) και
γ. Πως καλύπτονται οι ανάγκες, των εν αποστρατεία Αξκών και των μελών των οικογενειών τους καθώς και των μελών των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων μας, από πλευράς πρωτοβάθμιας περίθαλψης. (συνταγογράφηση, οδοντιατρική περίθαλψη , φάρμακα κ.λ.π.)

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Share this: