Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α στην υπ’ αριθμ. 35 /8-10-2018 τακτική του συνεδρίαση όρισε την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές της 25-11-2018. Ο ορισμός της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έγινε παρουσία των υποψηφίων για τις εκλογές και με κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους. Η Κεντρική εφορευτική έχει ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε)

Τακτικοί

Απτχος ε.α.    Σταύρος Φλάσκος                ως Πρόεδρος

Υπτχος ε.α.    Κων/νος Αρώνης                 ως Μέλος και

Ταξχος ε.α.      Λάζαρος Βασιλειάδης          ως Μέλος

Αναπληρωματικοί

Απτχος ε.α.                Δημήτριος Βαξεβανάκης

Ταξχος ε.α.                 Γρηγόριος Ζέρβας

Υπτχος ε.α.                Παναγιώτης Κρεμμύδας

Υπτχος ε.α.                Γεώργιος Δανιηλίδης

Υπτχος ε.α.                Ιωάννης Μπένος και

Ταξχος ε.α.                Βασίλειος Χρήστου.

Share this: