Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Νόμιμες οι αιτήσεις υποψηφίων για το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α

Το ΔΣ της ΕΑΑΑ στην υπ’ αριθμ.  34/3-10-2018 τακτική  του συνεδρίαση του ( θέμα 3ον  ) ενέκρινε ως νόμιμες όλες της υποβληθείσες   αιτήσεις υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα έκρινε νόμιμες τις κατωτέρω αιτήσεις υποψηφιότητας:

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

1

Βορρόπουλος

Γεώργιος

Απτχος (Μ) ε.α.

2

Καββούρης

Σπύρος

Απτχος (Ι) ε.α.

3

Καραδήμας

Γεώργιος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

4

Κωστάκος

Μιχαήλ

Υπτχος (Ι) ε.α.

5

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

6

Παπαδόπουλος

Μιχαήλ

Απτχος (Ι) ε.α.

7

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1

Αυγερινός

Δημήτριος

Υπτχος (ΜΤ) ε.α.

2

Καραδήμας

Γεώργιος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

3

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

4

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

5

Χρήστου

Παύλος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  Δ.Σ / ΕΑΑΑ

1

Αλβανός

Νικόλαος

Ασμχος (ΤΤΗ) ε.α.

2

Αμουτζόπουλος

Ιωάννης

Σμχος  (ΤΕΑ) ε.α.

3

Αναγνωστάκης

Κωνσταντίνος

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.

4

Ανδρικόπουλος

Ανδρέας

Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α

5

Αυγερινός

Δημήτριος

Υπτχος ( ΜΤ ) ε.α.

6

Γονατάς

Γεώργιος

Επγος (ΤΜΑ) ε.α.

7

Δημητριάδης

Παναγιώτης

Απτχος (Ι) ε.α.

8

Δήμου

Δημήτριος

Σμχος  (ΤΕΦ) ε.α.

9

Διαμαντής

Θεόδωρος

Επγος (ΤΤΗ) ε.α.

10

Δορυφόρος

Μιχαήλ

Ταξχος (Ε) ε.α.

11

Καρβουνιάρης

Ευστάθιος

Σγός  (ΤΤΗ) ε.α.

12

Κοντοβάς

Δημήτριος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

13

Κουλούρης

Γεώργιος

Επγος  (ΤΤΗ) ε.α.

14

Κρανιάς

Ιωάννης

Ασμχος (Ρ) ε.α.

15

Μπουμπάρας

Ιωάννης – Ελευθέριος

Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.

16

Ντούβλης

Ηλίας

Σγος (ΥΔΚ) ε.α.

17

Πάνος

Αθανάσιος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

18

Πλατάνας

Πιέρρος

Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α.

19

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

20

Σβάρνας

Ηλίας

Σμχος (ΤΕΦ) ε.α.

21

Σπηλιωτόπουλος

Βασίλης

Σγος  (ΤΣΕ) ε.α.

22

Φαλτάιτς

Δημήτριος

Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

 

Share this: