Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Προσφορά προπτυχιακών υποτροφιών απο το Πολεμικό Μουσείο σε συνεργασία με τις “ΣΒΙΕ ΑΕΕ” & “IST ΕΠΕ”

polemiko mouseio

Σύμφωνα με την από 26 Ιουλίου 2016 Απόφαση (Πρακτικό υπ.’ αριθμ. 1/26.07.2016) της Επιτροπής Χορηγιών που συνεστήθη βάσει της από 14 Ιουλίου υπογραφείσης Συμβάσεως Χορηγίας μεταξύ του «ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» και των εταιρειών «ΣΒΙΕ Α.Ε.Ε.» και «IST Ε.Π.Ε.», ανακοινώνονται τ’ ακόλουθα αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη των τεσσάρων προπτυχιακών (4) υποτροφιών (δύο (2) υποτροφίες θα δοθούν από εκάστη εκ των ως άνω εταιρειών σε αποφοίτους της τρίτης λυκείου για οποιονδήποτε κλάδο επιθυμούν οι επιλεγέντες μαθητές και εντάσσεται στο πλάνο σπουδών των χορηγών)

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Επιλογή των Τεσσάρων (4) Προπτυχιακών Υποτροφιών

α. Να είναι τέκνα (βιολογικά ή υιοθετημένα) εργαζομένων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) και συνταξιούχων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

β.  Να είναι ηλικίας μέχρι είκοσι ενός (21) ετών.

γ. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγή αυτής ή να μπορούν να τύχουν αναβολής αυτής ή η θητεία τους να λήγει πριν την έναρξη των σπουδών.

δ. Να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών.

ε. Να μην κατέχουν άλλο τίτλο σπουδών ιδίου ή ανωτέρου επιπέδου με αυτόν για τον οποίο επιδιώκουν υποτροφία.

στ. Οι υποψήφιοι οφείλουν με αίτησή τους να επιλέξουν μία συγκεκριμένη σχολή από τις προτεινόμενες στα προγράμματα σπουδών των ΧΟΡΗΓΩΝ.

ζ. Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους για τις υποτροφίες του IST, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων.

 1. Κριτήρια Επιλογής των Τεσσάρων (4) Υποτροφιών

– Στις τέσσερις προπτυχιακές υποτροφίες θα ληφθεί υπ.’ όψιν ο βαθμός του Απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου. Ειδικότερα ο βαθμός πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος του δεκαεπτά (17) και θα λαμβάνει ενενήντα (90) μόρια. Κάθε επιπλέον μία (1) μονάδα του Απολυτηρίου θα λαμβάνει επιπροσθέτως εβδομήντα (70) μόρια.

Κοινωνικά Κριτήρια

– Τέκνα Μονογονεϊκών Οικογενειών (μόρια 100)

– Τέκνα Πολυτέκνων Οικογενειών (μόρια 100)

– Τέκνα Τριτέκνων Οικογενειών (μόρια 50)

– Τέκνα που θεωρούνται κατά νόμο προστάτες οικογενειών (μόρια 50)

– Τέκνα πεσόντων εν τη υπηρεσία (μόρια 100)

– Τέκνα που πάσχουν από σωματική αναπηρία βεβαιωμένη από αρμόδια ιατρική επιτροπή (μόρια 100).

– Θα κληθούν για συνέντευξη οι δέκα (10) πρώτοι υποψήφιοι στις υποτροφίες για έκαστο εκ των ΧΟΡΗΓΩΝ, με βάση την πιο πάνω μοριοδότηση. Η συνέντευξη αυτή θα προσδώσει ακόμη έως εκατό (100) μόρια, τα οποία προστιθέμενα θα κατατάξουν τους υποψηφίους σε σειρά κατάταξης /επιλογής.

-Μετά τη χορήγηση των υποτροφιών απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτών στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος είναι η τουλάχιστον 70/100 αποφοίτηση από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

 1. Α. Ειδικότητες Σπουδών ΣΒΙΕ :

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ)

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Β. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ)

Β. ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ)

Β. ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Β. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Β. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ)

Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

          Β. Προγράμματα IST

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο

Προσφερόμενα Προγράμματα

 

 

 

 

 

 

 

London South Bank University (LSBU)

§  BSc (Honours)  Business Management

§  BA   (Honours)  Accounting and Finance

§  BSc (Honours)  Business Information Technology

§  BSc (Honours)  Web Development

§  BSc (Honours)  Computing

§  BA   (Honours) Tourism Hospitality and Leisure Management

    University of London International Programmes

Through the University of London International

  Programmes, students can study the following

Univerity of London degrees at IST, with the

academic direction being provided by the following Colleges:

 

 

 

    University of London International Programmes

Through the University of London International

  Programmes, students can study the following

Univerity of London degrees at IST, with the

academic direction being provided by the following Colleges:

 

 

    ESDES School of Management – Catholic University of Lyon

Bachelor in International Business

    University of Limerick

        BSc (Honours) Psychology

 

           University of Keele

 

BSc (Honours)  Physiotherapy

Ειδικότερες Προϋποθέσεις Εισαγωγής στα Προγράμματα IST

Bachelor International Business

 • Επίπεδο Αγγλικών TOEFL 560 ή αντίστοιχο

 

BSc (Honours) Business Management

BA (Honours) Accounting with Finance

BA (Honours) Tourism, Hospitality and Leisure Management

BSc (Honours) Business Information Technology

BSc (Honours) Computing

BSc (Honours) Web Development

 • Επίπεδο Αγγλικών IELTS 6 κατά την εισαγωγή στο 3ο έτος

 

BSc (Honours) Psychology

 • Επίπεδο Αγγλικών IELTS 5 ή αντίστοιχο

 

BSc (Honours) Physiotherapy

 • Επιτυχής ολοκλήρωση Προπαρασκευαστικού προγράμματος Φυσικοθεραπείας στο IST ή

 • Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΙΕΚ ΣΒΙΕ ή άλλου ΙΕΚ

 • Επίπεδο Αγγλικών αντίστοιχο με IELTS 6.0 και 6.0 σε όλες τις υποενότητες ή αντίστοιχο (επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για οποιαδήποτε διευκρίνιση)

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών θα ληφθούν υπόψη

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση μαζί με την αίτηση τους.

 1. Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών Περιφέρειας από το IST & τη ΣΒΙΕ

Το  IST College και το Ι.Ι.Ε.Κ ΣΒΙΕ παρέχουν στους φοιτητές των δύο σχολών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις εξής υποστηρικτικές υπηρεσίες:

 • Αποκλειστική Συνεργασία με Μεσιτικό Γραφείο που διαθέτει φοιτητικές κατοικίες  (επιπλωμένες ή μη) σε ασφαλείς περιοχές κοντά στη σχολή, με προνομιακές τιμές μεσιτείας.

 • Ειδικές τιμές στο Café – Εστιατόριο της σχολής

 • Οδηγίες, καθοδήγηση και συμβουλές για οτιδήποτε χρειάζεται ο φοιτητής ως προς τις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιατρικά θέματα ή ότι άλλο προκύψει κατά τη φοίτησή του στην Αθήνα.

Η Επιτροπή Χορηγιών, ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι:

α. Ημερομηνία ενάρξεως υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 1η Αυγούστου 2016 και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αυτών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2016. Ημέρες συνεντεύξεων των προκρινομένων υποψηφίων ορίζονται η 29η και η 30η Σεπτεμβρίου καθώς και η 1η Οκτωβρίου 2016.

β. Τ’ αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους – αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς – στη διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ οδός Ριζάρη αρ. 2 και Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα ΤΚ 10675 (Για Επιτροπή Χορηγιών) είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση των υποψηφίων για συγκεκριμένη σχολή των Χορηγών,

2. Υπεύθυνη Δήλωση με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στο 1 δ. και ε.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,

5. Στρατολογική Βεβαίωση για τους άρρενες,

6. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου,

7. Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή τους σχετικούς Συνταξιοδοτικούς Οργανισμούς από την οποία θα προκύπτει η εργασιακή σχέση του γονέως του υποψηφίου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

8. Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνω έγκυρο»),

9. Βεβαίωση από το αρμόδιο Επιτελείο ότι ο γονέας ήταν πεσών εν ώρα καθήκοντος,

10. Για επικαλούμενη αναπηρία, βεβαίωση από Κρατική Ιατρική Επιτροπή.

γ. Τα ονόματα των επιλεγέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 θ’ ανακοινωθούν το αργότερο έως την 3η Οκτωβρίου 2016.

δ. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια του χρόνου των υποτροφιών προς τους επιλεγέντες θα είναι όση αντιστοιχεί στο χρόνο σπουδών στο συγκεκριμένο κλάδο.

Τέλος, η Επιτροπή Χορηγιών ομόφωνα επίσης, αποφασίζει όπως το παρόν Πρακτικό ανακοινωθεί και δημοσιευθεί προς γνώση των ενδιαφερομένων παντοιοτρόπως (σε ιστοσελίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης)

ΠΗΓΗ: http://www.warmuseum.gr/el/node/430

Share this: