Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

3 Αυγούστου, 2016

Προσφορά προπτυχιακών υποτροφιών απο το Πολεμικό Μουσείο σε συνεργασία με τις “ΣΒΙΕ ΑΕΕ” & “IST ΕΠΕ”

Σύμφωνα με την από 26 Ιουλίου 2016 Απόφαση (Πρακτικό υπ.’ αριθμ. 1/26.07.2016) της Επιτροπής Χορηγιών που συνεστήθη βάσει της από 14 Ιουλίου υπογραφείσης Συμβάσεως Χορηγίας μεταξύ του «ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» και

Δείτε Περισσότερα »

Προσφορά προπτυχιακών υποτροφιών απο το Πολεμικό Μουσείο σε συνεργασία με τις “ΣΒΙΕ ΑΕΕ” & “IST ΕΠΕ”

Σύμφωνα με την από 26 Ιουλίου 2016 Απόφαση (Πρακτικό υπ.’ αριθμ. 1/26.07.2016) της Επιτροπής Χορηγιών που συνεστήθη βάσει της από 14 Ιουλίου υπογραφείσης Συμβάσεως Χορηγίας μεταξύ του «ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» και

Δείτε Περισσότερα »