Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Σεπτέμβριος 2023

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας 251 ΓΝΑ

Στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) διατίθεται ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 251ΓΝΑ, προς συμπλήρωση. Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε ΕΔΩ Η

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας 251 ΓΝΑ

Στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) διατίθεται ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 251ΓΝΑ, προς συμπλήρωση. Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε ΕΔΩ Η

Δείτε Περισσότερα »
Φτάσατε στο τέλος