Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

8 Οκτωβρίου, 2021

Ασμχος(ΤΥΜ)ε.α. Παράσχος Σμιγάδης του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας.

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα, μόνιμος κάτοικος Χαλκίδας. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1956 με την 8η σειρά Σ.Τ.Υ.Α. και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος(ΤΥΤ)ε.α. Νικόλαος Ανδρώνης του Θεοδώρου-δεν είναι πια μαζί μας.

Γεννήθηκε το 1937 στην Φαρακλάδα ν.Μεσσηνίας, μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α. και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο

Δείτε Περισσότερα »

Ασμχος(ΤΥΜ)ε.α. Παράσχος Σμιγάδης του Κωνσταντίνου-δεν είναι πια μαζί μας.

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα, μόνιμος κάτοικος Χαλκίδας. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1956 με την 8η σειρά Σ.Τ.Υ.Α. και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.

Δείτε Περισσότερα »

Σμχος(ΤΥΤ)ε.α. Νικόλαος Ανδρώνης του Θεοδώρου-δεν είναι πια μαζί μας.

Γεννήθηκε το 1937 στην Φαρακλάδα ν.Μεσσηνίας, μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1957 με την 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α. και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο

Δείτε Περισσότερα »