Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

28 Ιουλίου, 2016

Ν.4407/16, ΦΕΚ.Α’134,27/07/16,Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

Νόμος του Κράτους πλέον μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Ν.4407/16, ΦΕΚ.Α’134 η ίδρυση της νέας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) , καθώς και η σύσταση της

Δείτε Περισσότερα »

Ν.4407/16, ΦΕΚ.Α’134,27/07/16,Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

Νόμος του Κράτους πλέον μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Ν.4407/16, ΦΕΚ.Α’134 η ίδρυση της νέας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) , καθώς και η σύσταση της

Δείτε Περισσότερα »