Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Χορήγηση Βοηθήµατος Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2016-2017

vraveysi-mathitwn

Ανακοινώνεται στα Μέλη της ΕΑΑΑ, ότι στις 17 Δεκεµβρίου 2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευµατικού. Κέντρου Ένωσής µας (Χαλκοκονδύλη 5, 70ς όροφος), η βράβευση των αριστούχων µαθητών σχολικού έτους 2016-2017 για τα τέκνα οικογενειών Αποστράτων Αξ/κών Αεροπορίας.

Α)ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:

  1. Τα τέκνα των µελών µας να είναι αριστούχα της Β’ και Γ’ Τάξεως Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας και τα Τεχνικά Λύκεια, µε Μ.O.βαθµολογίας 18,1 και άνω, σύµφωνα µε το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 τουΥπουργείου Παιδείας.

  2. Ο αριθµός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται µε απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση µαθητή χρηµατικό ποσό 320,00€ το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του βραβευµένου µαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:

  1. Αίτηση από τον νόµιµο Επίτροπο (κηδεµόνας – πατέρας – µητέρα), όπως το υπόδειγµα στο τέλος της ανακοίνωσης.

  2. Βεβαίωση του Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εµφαίνεται ο Μ.ο. της βαθµολογίας των µαθηµάτων του µαθητή και ο χαρακτηρισµός «ΑΡΙΣΤΑ». (Δίδεται από τη Γραµµατεία του Λυκείου), ή υποβολή φ/αντιγράφου του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

  1. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε περίπτωση µη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Λογαριασµού µε το όνοµα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής) στήν οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Λογαριασµό.

  2. Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών µέχρι 15 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη ,στα Γραφεία της Ένωσης / Γραµµατεία (3ος όροφος).

  3. Παρακαλούµε όπως τηρηθεί η ηµεροµηνία παραγράφου 4 προκειµένου υποβάλλουµε στο ΓΕΑ το σύνολο των προς βράβευση µαθητών για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

  4. Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούµε να απευθύνεστε στους Σµχους ε.α. κ. Πέρρο Πλατάνα Τηλ. 6983506621 και Δηµήτριο Φαλταιτς Τηλ. 6983494949 ή στο Γρ. Οικονοµικού της ΕΑΑΑ Τηλ. 210 3820271 εσωτ. 28.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

 

Share this: