Τροποποίηση σύνθεσης Δ.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - υποβολή επιθυμιών Ανωτάτων Αξιωματικών

Τροποποίηση σύνθεσης Δ.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - υποβολή επιθυμιών Ανωτάτων Αξιωματικών

Τροποποίηση σύνθεσης Δ.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – υποβολή επιθυμιών Ανωτάτων Αξιωματικών

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση του ΓΕΑ, επήλθε τροποποίηση στο άρθρο 5, παρ.1 του ΝΔ132/1969 "Περί ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου" (ΦΕΚ Α'35/3-3-1969), που ρυθμίζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Ειδικότερα, από τα επτά (7) Μέλη του Δ.Σ., έως και πέντε (5) άτομα δύναται να είναι εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ε.Δ. και θα διορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ε.Δ.

Κατόπιν των ανωτέρω,  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  για την υποβολή τυχόν επιθυμίας εκ μέρους των εν αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών Μελών της ΕΑΑΑ, έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 (12:00), στο E-mail της Ένωσης info@eaaa.gr, προκειμένου να υποβληθούν προς εξέταση από το ΓΕΕΘΑ, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Εκ της ΕΑΑΑ

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close