Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Τροποποίηση σύνθεσης Δ.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – υποβολή επιθυμιών Ανωτάτων Αξιωματικών

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση του ΓΕΑ, επήλθε τροποποίηση στο άρθρο 5, παρ.1 του ΝΔ132/1969 “Περί ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου” (ΦΕΚ Α’35/3-3-1969), που ρυθμίζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Ειδικότερα, από τα επτά (7) Μέλη του Δ.Σ., έως και πέντε (5) άτομα δύναται να είναι εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ε.Δ. και θα διορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ε.Δ.

Κατόπιν των ανωτέρω,  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  για την υποβολή τυχόν επιθυμίας εκ μέρους των εν αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών Μελών της ΕΑΑΑ, έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 (12:00), στο E-mail της Ένωσης info@eaaa.gr, προκειμένου να υποβληθούν προς εξέταση από το ΓΕΕΘΑ, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Εκ της ΕΑΑΑ

Share this: