ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- με αλφαβητική σειρά )

 

 Παράρτημα Αχαΐας 

Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης  Πρόεδρος  6983520568 - 2610-330701
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Πατσαούρας Αντιπρόεδρος  6983516071 - 2610-336430
Ασμχος ε.α. Μιχαήλ Σαρδελής Γραμματέας  6934261246 - 2610-437621
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος Ταμίας  6983509211 - 2610-431984
Ασμχος ε.α. Αριστείδης Μπαρζούκας Μέλος  6983518926 - 2610-313864

 

 Παράρτημα Ηλείας 

Υπτχος ε.α. Σωτήριος Γαραντζιώτης Πρόεδρος 6976488757 - 26210-29052
Υπτχος ε.α. Αθανάσιος Μακρής Αντιπρόεδρος 6983490406 - 26210-44276
Σμχος ε.α. Χρήστος Παρασκευόπουλος Γραμματέας 6974563511 - 26210-95614
Σμχος ε.α. Δημήτριος Λόλας Ταμίας 6974048127 - 26210-36434
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Κουράκος Μέλος 6983510279 - 26210-23784

 

 Παράρτημα Ηρακλείου 

Σμχος ε.α. Αντώνιος Τζιερτζής  Πρόεδρος  6983519983
Ασμχος ε.α.  Γεράσιμος Πετρίτσης  Αντιπρόεδρος  6983513907
Επγος ε.α. Μαργαρίτα Βασσάλου  Γραμματέας  6979066505
Σγος ε.α Μιχαήλ Χρυσός  Ταμίας  6983506262
Σγός ε.α. Κων/νος Ρινακάκης  Μέλος  6974978278

 

 Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

Ασμχος ε.α Αθανάσιος Δανιηλίδης Πρόεδρος  6983501543 - 2310-649525
Σγος  ε.α.   Κων/νος Λασπίδης Αντιπρόεδρος  6983516826 - 2310-523852
Σγος  ε.α. Νικόλαος Μυλώσης Γραμματέας  6936628038 - 2310-443818
Επγος ε.α. Συμεών  Γιαννακίδης Ταμίας  6983527898 - 23920-26655
Επγος ε.α. Γεώργιος Χριστίδης Μέλος  6983501125 - 2310-024941

 

 Παράρτημα Κομοτηνής 

Σμχος ε.α. Παναγιώτης Θεοχάρης Πρόεδρος 6983520679 - 25310-20685
Ασμχος ε.α. Θεόδωρος Τζατζανάς Αντιπρόεδρος 6983523597
Επγος ε.α. Ιωάννης Τσερπίδης Γραμματέας 6983523597
Σγος ε.α. Πέτρος Τζιαφάλιας Ταμίας 6936757960
Επγος ε.α. Βασίλειος Αγγελίδης Μέλος 6937424212

 

 Παράρτημα Λάρισας 

Ασμχος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος  Πρόεδρος 6983508862 - 2410289873
Ασμχος ε.α. Ευάγγελος Καπετάνος Αντιπρόεδρος 6983516747 - 2410280745
Σμχος ε.α. Αντώνιος Πατσούδης Γραμματέας 6983513629 - 2410672417
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Μποζατζίδης Ταμίας 6983516744 - 2410615010
Επγος ε.α. Σταύρος Κόρακας Μέλος 6983509683 - 2410625795

 

 Παράρτημα Μαγνησίας 

Τξχος ε.α. Γαβριήλ Μπάρδας Πρόεδρος 6983504312-2421045240
Σμχος ε.α. Θωμάς Σακαρίκος Αντιπρόεδρος 6983516941-2421046347
Σγος ε.α  Αναστάσιος Κυριαζής Γραμματέας 6936161290
Σγος ε.α. Αχιλλέας Μακρής Ταμίας 6983514782 - 24121045912
Ορφανικό Μέλος Εριφύλη Τσίκα Μέλος 6983519199 - 2421022407

 

 Παράρτημα Μεσσηνίας 

Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης  Πρόεδρος  6983513514-27210-90776
Επγος ε.α.  Σταμάτιος Μπένος Αντιπρόεδρος  6983506203-2721093289
Σγος ε.α. Ανδρέας Σκιγκόπουλος Γραμματέας  6983506210-2722041760
Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος Ταμίας  6983506207-2721091902
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Κουλουμέντας Μέλος  6983506235-27210-85282

 

 Παράρτημα Πρέβεζας 

Υπτχος ε.α. Ιωάννης Τσαντήρης  Πρόεδρος  6983500293
Ασμχος ε.α. Ηρακλής Διαμάντης Αντιπρόεδρος  6983505890
Σγος ε.α. Κων/νος Γαζής Γραμματέας  6983505807
Σγός ε.α. Πετρούλα Παπαφωτίου Ταμίας  6983511035
Υπσγος ε.α Χρήστος Σφήκας Μέλος  6983523971

 

 Παράρτημα Χαλκίδας 

Τξχος ε.α. Ιωάννης Μητράκης  Πρόεδρος  6983506091-22210-98930
Υπτχος  ε.α. Γεώργιος Μπουραντάς  Αντιπρόεδρος  6983513296
Σμχος ε.α. Βασίλειος Λεμπέσης  Γραμματέας  6955669254
Σμχος ε,α. Ευάγγελος Αποστόλου  Ταμίας  6979301079
Υπτχος ε.α. Κων/νος Σεβαστάτος  Μέλος

 

 Παράρτημα Χανίων 

Απτχος ε.α. Αντώνιος Καμπιανάκης  Πρόεδρος  6983516250-28210-63472
Ασμχος ε.α. Μάρκος Γαλανάκης  Αντιπρόεδρος  6983505331-2821058981
Ασμχος ε.α. Στέφανος Τζωρτζάκης  Γραμματέας  6983507635-2821058897
Επγος ε.α. Χρήστος Μαλανδράκης  Ταμίας  6983517442
Επγός ε.α. Κων/νος Κουράτορας  Μέλος  6983518235-2821091686

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close