ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

( με αλφαβητική σειρά )

 

 Παράρτημα Αχαΐας 

Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης Πρόεδρος 6983520568 & 2610-330701
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Πατσαούρας Αντιπρόεδρος 6983516071 & 2610-336430
Ασμχος ε.α. Μιχαήλ Σαρδελής Γραμματέας 6934261246 & 2610-437621
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος Ταμίας 6983509211 & 2610-431984
Ασμχος ε.α. Αριστείδης Μπαρζούκας Μέλος 6983518926 & 2610-313864

 

 Παράρτημα Ηλείας 

Υπτχος ε.α. Σωτήριος Γαραντζιώτης Πρόεδρος 6976488757 & 26210-29052
Υπτχος ε.α. Αθανάσιος Μακρής Αντιπρόεδρος 6983490406 & 26210-44276
Σμχος ε.α. Χρήστος Παρασκευόπουλος Γραμματέας 6974563511 & 26210-95614
Ταχος ε.α. Γεώργιος Κοτσιλίπμας Ταμίας 6972677191 & 26210-26850
Σμχος ε.α. Δημήτριος Λόλας Μέλος 6974048121 & 26210-36434

 

 Παράρτημα Ηρακλείου 

Σμχος ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκης Πρόεδρος 6983510641
Σγός ε.α.  Αντώνιος  Τζιερτζής Αντιπρόεδρος 6983519983
Σγός ε.α. Αρετή Αναγνώστου Γραμματέας
Σγός ε.α. Κων/νος Ρινακάκης Ταμίας
Σμχος ε.α. Γεώργιος Γιακουμάκης Μέλος 6983513910 & 2810-252837

 

 Παράρτημα Θεσσαλονίκης 

Ασμχος ε.α  Αθανάσιος Δανιηλίδης Πρόεδρος 6983501543 & 2310-649525
Σγός  ε.α.   Κων/νος Λασπίδης Αντιπρόεδρος 6983516826 & 2310-523852
Σγός  ε.α. Νικόλαος Μυλώσης Γραμματέας 6936628038 & 2310-443818
Επγός ε.α. Συμεών  Γιαννακίδης Ταμίας 6983527898 & 23920-26655
Επγός ε.α. Γεώργιος Χριστίδης Μέλος 6983501125 & 2310-024941

 

 Παράρτημα Κομοτηνής 

Σμχος ε.α. Παναγιώτης Θεοχάρης Πρόεδρος 6983520679 & 25310-20685
Ασμχος ε.α. Θεόδωρος Τζατζανάς Αντιπρόεδρος 6983523597
Επγός ε.α. Βασίλειος Αγγελίδης Γραμματέας 6937424212
Επγός ε.α. Κων/νος Κατσαμπέρης Ταμίας 6983523597
Σγός ε.α. Γεώργιος Μυλωνάς Μέλος 6974812105

 

 Παράρτημα Λάρισας 

Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Μαργαρίτης Πρόεδρος 6983514135
Ασμχος ε.α. Ευάγγελος Καπετάνος Αντιπρόεδρος
Επγός ε.α. Αντώνιος Κωνσταντινίδης Γραμματέας
Σγός ε.α. Βασίλειος. Παπαδόπουλος Ταμίας 6983508862
Ασμχος ε.α. Σπυρίδων Νικολάου Μέλος

 

 Παράρτημα Μαγνησίας 

Ασμχος ε.α. Νικόλαος Τσεκούρας Πρόεδρος 6983506618
Σμχος ε.α. Ελευθέριος Πρωτόπαππας Αντιπρόεδρος
Σγός ε.α  Δημήτριος Σιφνιώτης Γραμματέας 6983500918 & 24210-70580
ορφ. μέλος Εριφύλη Τσίκα Ταμίας
Σγός ε.α Αναστάσιος Κυριαζής Μέλος

 

 Παράρτημα Μεσσηνίας 

Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης Πρόεδρος 6983513514 & 27210-90776
Σμχος ε.α. Σπυρίδων Τριανταφυλλίδης Αντιπρόεδρος 6983511799 & 27210-89341
Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος Γραμματέας 6983513509
Επγός ε.α.  Σταμάτιος Μπένος Ταμίας 6983506203
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Κουλουμέντας Μέλος 6983506235 & 27210-85282

 

 Παράρτημα Πρέβεζας 

Σμχος ε.α. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου Πρόεδρος 6983505897 & 26820-25095
Ασμχος ε.α. Γεώργιος Χατζής Αντιπρόεδρος
Ασμχος ε.α. Ηρακλής Διαμάντης Γραμματέας
Ασμχος ε.α. Λεωνίδας Παναγιώτου Ταμίας
Σγός ε.α. Πετρούλα Παπαφωτίου Μέλος 6983511035

 

 Παράρτημα Χαλκίδας 

Ταξχος ε.α. Ιωάννης Μητράκης Πρόεδρος 6983506091 & 22210-98930
Υπτχος  ε.α. Γεώργιος Μπουραντάς Αντιπρόεδρος 6983513296
ορφ. μέλος    Αγγελική Φλώρου Γραμματέας
Σμχος  ε.α.  Νικολάου Αντωνίου Ταμίας 6982429497
Υπτχος  ε.α.  Κων/νος Σεβαστάτος Μέλος

 

 Παράρτημα Χανίων 

Απτχος ε.α. Αντώνιος Καμπιανάκης Πρόεδρος 6983516250 & 28210-63472
Ασμχος ε.α. Μάρκος Γαλανάκης Αντιπρόεδρος 6983505331-2821058981
Ασμχος ε.α. Στέφανος Τζωρτζάκης Γραμματέας 6983507635-2821058897
Επγός ε.α. Κων/νος Κουράτορας Ταμίας 6983518235-2821091686
Ασμχος ε.α. Κων/νος Λυμπερόπουλος Μέλος 6983529902-2821055443

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close