Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Α. 2016

diakopes

Ανακοινώνονται από την Ε.Α.Α.Α. τα τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων παραθερισμού για το 2016, με τη σειρά κατάταξης βάσει μορίων για κάθε θέρετρο και κάθε περίοδο ( σε Τακτικούς και Αναπληρωματικούς ).  Παρακαλούνται όσοι από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση παραθερισμού, διαπιστώσουν κάποιο λάθος να επικοινωνήσουν άμεσα είτε με Email: ( eaaa.paratherismos@gmail.com ) ή με FΑΧ: 2103825393 ή τηλεφωνικώς: 2103802241 (εσωτ. 3) με το Γραφείο Παραθερισμού, για τον απαιτούμενο έλεγχο. Οι Τακτικοί Παραθεριστές έχουν υποχρέωση να επικοινωνήσουν με το Γρ. Παραθερισμού προκειμένου να δηλώσουν αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ) ή ΟΧΙ ( λεπτομέρειες για τους Τακτικούς ακολουθούν παρακάτω ). Σας υπενθυμίζουμε ότι όπως και πέρσι (2015), είτε έχετε βάλει μία (1) επιθυμία είτε και τις δύο (2) επιθυμίες σας σε ένα θέρετρο, έχουμε ένα (1) τελικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα που εξάγει τα αποτελέσματα Παραθερισμού 2016, καταχωρεί το επικρατέστερο  ένα (1) αποτέλεσμα καλύτερης σειράς  της αίτησης του κάθε Αποστράτου ξεχωριστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α.Μ.Ε.Α.

Σύμφωνα με Φ.400/32/82424/Σ.343 ΦΕΚ 1139/3-6-11:  Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης πρέπει να αναγράφεται στο δικαιολογητικό που προσκομίσατε ότι το παθών άτομο χρήζει βοήθειας ετέρου ή τρίτου προσώπου. Εάν δεν αναγράφεται στο δικαιολογητικό το «χρήζει βοήθειας ετέρου ή τρίτου προσώπου», τότε η αίτηση καταχωρήθηκε ως απλή χωρίς την ένδειξη ΑΜΕΑ (Δηλαδή με μόρια).

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Υποχρέωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ είναι να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ με το    Γραφείο Παραθερισμού αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ)  ή ΟΧΙ το ΑΡΓΟΤΕΡΟ  5 εργάσιμες  ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου στα ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ, ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ΚΕΔΑ ΑΚΤΙΟΥ και ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ διαφορετικά θα χρεώνονται ότι παραθέρισαν σε κάθε περίπτωση και θα αφαιρούνται ( – 70 μόρια ) από την παραθεριστική περίοδο 2017.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ το τελευταίο 5μερο πριν την έναρξη της κάθε παραθεριστικής περιόδου θα γίνονται ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ με επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων κωλύματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αφαιρούνται ( -70 μόρια ) όπως προαναφέρθηκε.

Υποχρέωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ είναι να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ με το    Γραφείο Παραθερισμού αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ)  ή ΟΧΙ το ΑΡΓΟΤΕΡΟ  10 εργάσιμες  ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου στα ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ, Α/Απ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ και ΚΕΔΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  διαφορετικά θα χρεώνονται ότι παραθέρισαν σε κάθε περίπτωση και θα αφαιρούνται ( – 70 μόρια ) από την παραθεριστική περίοδο 2017.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ το τελευταίο 10μερο πριν την έναρξη της κάθε παραθεριστικής περιόδου θα γίνονται ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ με επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων κωλύματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αφαιρούνται ( -70 μόρια ) όπως προαναφέρθηκε.

Οι Τακτικοί Παραθεριστές που θα παραθερίσουν (ΝΑΙ) έχουν υποχρέωση να επικοινωνήσουν με το Γρ. Παραθερισμού, διότι το κάθε θέρετρο θέλει κάποιες πληροφορίες από το δικαιούχο παραθερισμού.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Αριθμός ατόμων που θα παραθερίσουν, κινητό τηλέφωνο.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Αριθμός ατόμων που θα παραθερίσουν, κινητό τηλέφωνο.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Αριθμός ατόμων που θα παραθερίσουν, κινητό τηλέφωνο.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΟ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Αριθμός ατόμων που θα παραθερίσουν, κινητό τηλέφωνο.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Αριθμός ατόμων που θα παραθερίσουν, κινητό τηλέφωνο.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΔΟ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 10 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Ενημέρωση για το αν θα παραβρεθούν στο θέρετρο ταξιδεύοντας με C-130 ή με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (Δηλαδή με δικά τους μέσα)

Αναλυτικά:

-Ονοματεπώνυμα συμπαραθεριστών

-Βαθμός συγγένειας συμπαραθεριστών με τον Απόστρατο Δικαιούχο

-Ηλικίες συμπαραθεριστών, όταν πρόκειται για τέκνα

-Κινητό τηλέφωνο

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 10 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Ενημέρωση για το αν θα παραβρεθούν στο θέρετρο ταξιδεύοντας με C-130 ή με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (Δηλαδή με δικά τους μέσα)

Αναλυτικά:

-Ονοματεπώνυμα συμπαραθεριστών

-Βαθμός συγγένειας συμπαραθεριστών με τον Απόστρατο Δικαιούχο

-Ηλικίες συμπαραθεριστών, όταν πρόκειται για τέκνα

-Κινητό τηλέφωνο

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 10 εργάσιμες ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου.

Πληροφορίες: Ενημέρωση για το αν θα παραβρεθούν στο θέρετρο ταξιδεύοντας με C-130 ή με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (Δηλαδή με δικά τους μέσα)

Αναλυτικά:

-Ονοματεπώνυμα συμπαραθεριστών

-Βαθμός συγγένειας συμπαραθεριστών με τον Απόστρατο Δικαιούχο

-Ηλικίες συμπαραθεριστών, όταν πρόκειται για τέκνα

-Κινητό τηλέφωνο

Το Γρ. Παραθερισμού δεν θα προβεί σε καμία των περιπτώσεων να αναζητήσει Τακτικούς Παραθεριστές  για το αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ) ή (ΟΧΙ), όπως και για τις πληροφορίες που θέλουν τα θέρετρα από τους Δικαιούχους Τακτικούς Παραθεριστές. Θα στέλνονται τα FAX στο Γ.Ε.Α. και στα θέρετρα με τον αρ. μητρώου της Ε.Α.Α.Α. (αριθμό ταυτότητας) του δικαιούχου αποστράτου χωρίς πληροφορίες και θα αφαιρούνται  (-70 μόρια).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ C-130

 • 4 άτομα μαζί με τον δικαιούχο για ΡΟΔΟ, ΤΥΜΠΑΚΙ

 • 3 άτομα μαζί με τον δικαιούχο για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Είναι καθήκον του Γραφείου Παραθερισμού όταν υπάρξουν κενά από ακυρώσεις Τακτικών, να επικοινωνήσει με τους Αναπληρωματικούς αρχίζοντας από τον πρώτο της λίστας Αναπληρωματικών συνεχίζοντας  με τη σειρά κατάταξης τους.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΘΕΡΕΤΡΟ

Πληροφορούμε ότι οι δυνατότητες παραθερισμού αναλόγως με τα δωμάτια σε κάθε θέρετρο έχουν ως ακολούθως:

 • Ενοικιαζόμενα Σκοτίνας: 17 δωμάτια και στις 6 περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Σκοτίνας: 20 δωμάτια και στις 12 περιόδους.

 • Ζούμπερι οικήματα: 23 από 1η έως και 10η περίοδο , 19 από 11η έως και 13η περίοδο.

 • Ζούμπερι Motel: 33 από 1η έως και 10η περίοδο ,  28 από 11η έως και 13η περίοδο.

 • Ρόδο: 2 από 1η έως και 4η περίοδο ,  4 από 5η έως και 15η περίοδο , 2 από 16η έως και 20η περίοδο.

 • Σαντορίνη: 1 σε όλες τις περιόδους.

 • Τυμπάκι: 28 από 1η έως και 4η περίοδο ,27 από 5η έως και 7η περίοδο ,  28 την 8η περίοδο.

 • Άκτιο: 3 από 1η έως και 6η περίοδο , 2 από 7η έως και 9η περίοδο , 3 από 10η έως και 13η περίοδο.

 • Χαλκούτσι: Ύστερα από επικοινωνία με τους Υπεύθυνους του ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ έχει γίνει συμπίεση των περιόδων, λόγω λειτουργίας του ΚΕΔΑ από 28/6/2016 εώς και 1/9/2016. Όλοι οι συνάδελφοι που δήλωσαν στην αίτηση τους το ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ είναι Τακτικοί και θα παραθερίσουν. Λόγω της συμπίεσης των περιόδων να επικοινωνήσουν με το Γρ. Παραθερισμού για να ενημερωθούν για τις αλλαγές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αναλυτικές καταστάσεις του Παραθερισμού για το 2016

Share this: