Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Αποτελέσματα Παραθερισμού 2017

Ανακοινώνονται από την Ε.Α.Α.Α. τα αποτελέσματα των αιτήσεων παραθερισμού για το 2017, με τη σειρά κατάταξης βάσει μορίων για κάθε θέρετρο και κάθε περίοδο (σε Τακτικούς και Αναπληρωματικούς).

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων παραθερισμού Ε.Α.Α.Α. 2017, προέκυψαν κενά δωμάτια στο ΚΕΔΑ/Ζ στις παρακάτω περιόδους:

kena domatia

Δικαίωμα Συμπληρωματικής Αίτησης ΜΟΝΟ για τα κενά δωμάτια στο ΚΕΔΑ/Ζ και για τις περιόδους όπου αναφέρονται παραπάνω, έχουν κατά προτεραιότητα:

            α.  Όσοι έχουν να παραθερίσουν από οκτώ (8) έτη και πάνω,

            β.  Όλοι οι  δικαιούχοι της Ε.Α.Α.Α. με μοριοδότηση.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο)

 • Η υποβολή των συμπληρωματικών αιτήσεων θα γίνει ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο FΑΧ: 2103825393 και στο Email: eaaa.paratherismos@gmail.com της Ε.Α.Α.Α./Αθηνών αρχόμενης από 10/5/2017 και ώρας 08:00 έως και 19/5/17 και ώρας 14:00.

Αποστολή αιτήσεων εκτός των παραπάνω χρονικών ορίων δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Τα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α., παρακαλούνται όπως βοηθήσουν στην ορθή συμπλήρωση και αποστολή των συμπληρωματικών αιτήσεων για όποιους δικαιούχους σας επισκεφθούν, με ηλεκτρονικά μέσα και ΜΟΝΟ.

( ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ).

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν απαιτείται κανένα συνημμένο έγγραφο ή άλλο δικαιολογητικό, παρά μόνο η ορθή συμπλήρωση της συμπληρωματικής αίτησης και η αποστολή της.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι, το πρόγραμμα εξάγει τα αποτελέσματα Παραθερισμού και καταχωρεί το επικρατέστερο τελικό αποτέλεσμα καλύτερης σειράς  της αίτησης του κάθε δικαιούχου, άσχετα  με τον αριθμό των επιθυμιών του.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Υποχρέωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ είναι να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ με το    Γραφείο Παραθερισμού αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ)  ή ΟΧΙ το ΑΡΓΟΤΕΡΟ  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου για οποιοδήποτε θέρετρο διαφορετικά θα χρεώνονται ότι παραθέρισαν σε κάθε περίπτωση και θα αφαιρούνται (- 70 μόρια).

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ το τελευταίο δεκαήμερο πριν την έναρξη της κάθε παραθεριστικής περιόδου θα γίνονται ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ με επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων κωλύματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αφαιρούνται ( -70 μόρια ).

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ 2016 (ΧΡΕΩΣΗ: -70 ΜΟΡΙΑ)

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία την 12-1-2017 με όλους τους εκπρόθεσμους παραθεριστές (α/α 1-16), οι παρακάτω δεν είχαν ή δεν απέστειλαν δικαιολογητικά στοιχεία κωλύματος, οπότε χρεώνονται την περίοδο (αφαίρεση εβδομήντα (70) μορίων)  ως να παραθέρισαν, σύμφωνα με τον κανονισμό.

xreoseis

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΔΟ/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ/ ΤΥΜΠΑΚΙ:

Ενημέρωση το ΑΡΓΟΤΕΡΟ δέκα (10) ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της περιόδου, για το αν θα παραθερίσουν στα παραπάνω θέρετρα, ταξιδεύοντας με C-130 (υπηρεσιακό Α/φος) ή με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (με δικά τους μέσα) και:

-Ονοματεπώνυμα συμπαραθεριστών

-Βαθμός συγγένειας συμπαραθεριστών με τον Απόστρατο Δικαιούχο

-Ηλικίες συμπαραθεριστών, όταν πρόκειται για ανήλικα τέκνα

-Κινητό τηλέφωνο

AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Είναι καθήκον του Γραφείου Παραθερισμού όταν υπάρξουν κενά δωμάτια από ακυρώσεις Τακτικών, να επικοινωνήσει με τους Αναπληρωματικούς αρχίζοντας από τον πρώτο της λίστας Αναπληρωματικών συνεχίζοντας  με τη σειρά κατάταξης τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ Α/Φ  C-130

 • 4 άτομα συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου για ΡΟΔΟ, ΤΥΜΠΑΚΙ.

 • 3 άτομα συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.

(Διευκρινίζεται ότι στις ανωτέρω θέσεις δε συμπεριλαμβάνονται τέκνα έως τεσσάρων (4) ετών, τα οποία δε δεσμεύουν θέση).

Για το Παραθεριστικό Έτος 2017, διατίθεται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ένα (1) Υπηρεσιακό Α/Φ για μεταφορά των παραθεριστών στο ΚΕΔΑ/Ρόδου και Α/Απ Σαντορίνης κάθε Τρίτη και ένα (1) Υπηρεσιακό Α/Φ για το ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, κάθε δεύτερη Πέμπτη. Σύμφωνα με Φ.400/652/Σ.105/10-3-17/ΓΕΑ/Β3/2, καθορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των θέσεων στο Υπηρεσιακό Α/Φ, ως εξής:

Δρομολόγιο Υπηρεσιακού Α/Φ για ΚΕΔΑ/Ρ – Α/Απ Σαντορίνης

Σε δικαιούμενο Προσωπικό της Ε.Α.Α.Α. και μέλη του, δέκα πέντε (15) θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα δίδονται με προτεραιότητα από τον πρώτο τακτικό και μέχρι να εξαντληθούν.

Δρομολόγιο Υπηρεσιακού Α/Φ για ΚΕΔΑ/ Τυμπακίου

Σε δικαιούμενο Προσωπικό της Ε.Α.Α.Α. και μέλη του, είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα δίδονται με προτεραιότητα από τον πρώτο τακτικό και μέχρι να εξαντληθούν.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΘΕΡΕΤΡΟ

Πληροφορούμε ότι οι δυνατότητες παραθερισμού αναλόγως με τα δωμάτια σε κάθε θέρετρο έχουν ως ακολούθως:

 • Ενοικιαζόμενα Σκοτίνας: 16 δωμάτια και στις 6 περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Σκοτίνας: 20 δωμάτια και στις 13 περιόδους.

 • Ζούμπερι Οικήματα: 23 οικήματα από 1η έως και 10η περίοδο

                                  19 οικήματα από 11η έως και 13η περίοδο.

 • Ζούμπερι Motel: 33 δωμάτια από 1η έως και 10η περίοδο

                             28 δωμάτια από 11η έως και 13η περίοδο.

 • Ρόδο: 2 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο

           4 δωμάτια από 5η έως και 15η περίοδο

           2 δωμάτια από 16η έως και 20η περίοδο.

 • Σαντορίνη: 2 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.

 • Τυμπάκι: 28 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο

                 27 δωμάτια από 5η έως και 7η περίοδο

                 28 δωμάτια την 8η περίοδο.

 • Άκτιο: 3 δωμάτια από 1η έως και 6η περίοδο

            2 δωμάτια από 7η έως και 9η περίοδο

            3 δωμάτια από 10η έως και 13η περίοδο.

 • Χαλκούτσι: 3 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.

Ύστερα από επικοινωνία με τους Υπεύθυνους του ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ έχει γίνει συμπίεση των περιόδων, και το ΚΕΔΑ θα λειτουργήσει από 5η περίοδο 1/7/2017 εώς και 10η περίοδο 20-29/8/2017.

Παρακαλούνται όσοι από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση παραθερισμού, διαπιστώσουν κάποιο λάθος, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Παραθερισμού, για τον απαιτούμενο έλεγχο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ   

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΚΥΡΕΣ)

Πατήστε εδώ για να δείτε την λίστα με τις αιτήσεις που ακυρώθηκαν.

Οι τυχόν διαπιστωθείσες παρατηρήσεις-παραλήψεις θα συζητηθούν στο Δ.Σ. / Ε.Α.Α.Α. στο τέλος του παραθερισμού 2017 όπου θα ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα του Παραθερισμού 2017

Share this: