Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

(Ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ στην ΕΑΑΑ μπορούν να γίνουν όλοι οι
Αξκοί ε.α. οι όποιοι λαμβάνουν ΜΕΡΙΣΜΑ από το Μ.Τ.Α.)
Τα δικαιολογητικά για Τακτικά Μέλη είναι:
1. Αίτηση.
(Χορηγείται από τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΑ και τα Παραρτήματα το
ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Α. υπ’ αριθμό 1)
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητος.
3. Φωτογραφία Ταυτότητος (έγχρωμη) με ΣΤΟΛΗ ή ΠΟΛΙΤΙΚΑ
σε Ηλεκτρονική Μορφή διαστάσεων Π=92 pixels Υ=96 pixels
και ανάλυση 300.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης Φωτογραφίας σε
ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζεται μία (1) φωτογραφία,
διαστάσεων 2,5 X 2,5 εκ.
4. Εγκύκλιος Αποστρατείας ή ΦΕΚ Αποστρατείας.
5. Βεβαίωση Μερίσματος από ΜΤΑ που να φαίνεται (προκύπτει)
ότι γίνεται κράτηση υπέρ E.A.A.Α..

Share this: