Κατηγορία: ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ. Για δικαιλογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής και έκδοσης ταυτοτήτων προαιρετικών μελών πατήστε εδώ. Για δικαιλογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης ταυ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

Για το έντυπο πατήστε εδώ. Για δικαιλογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής και έκδοσης ταυτοτήτων ορφανικών μελών πατήστε εδώ. Για δικαιλογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης ταυτοτήτων ορφαν ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΚΩΝ ε.α ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΚΩΝ ε.α ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

Για το έντυπο πατήστε εδώ. Για δικαιλογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής και έκδοσης ταυτοτήτων τακτικών μελών πατήστε εδώ. Για δικαιλογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης ταυτοτήτων τακτικ ...

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

(Ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ στην ΕΑΑΑ μπορούν να γίνουν όλοι οι Αξκοί ε.α. οι όποιοι λαμβάνουν ΜΕΡΙΣΜΑ από το Μ.Τ.Α.) Τα δικαιολογητικά για Τακτικά Μέλη είναι: 1. Αίτηση. (Χορηγείται από τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΑ και τα Παρα ...

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close