Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Σχόλια – Προτάσεις- Επισημάνσεις της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ επί του Σχεδίου Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ)

Στο πλαίσιο ανταπόκρισης στη διαβούλευση του σχεδίου της ΕΑΒΣ, θέτουμε υπόψη όλων των καθ’ ύλη αρμοδίων φορέων του ΥΠΕΘΑ-ΓΔΑΕΕ-ΣΕΚΠΥ-ΕΕΛΕΑΑ τα ακόλουθα σχόλια-προτάσεις-επισημάνσεις της Επιτροπής Άμυνας  & Ασφάλειας (ΕΑΑ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) βελτίωσής του υπόψη σχεδίου της ΕΑΒΣ (πατήστε εδώ), με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποδοχή – υιοθέτησή τους στο μέτρο του εφικτού από μέρους τους  και στην προώθησή τους προς το ΥΠΕΘΑ, για την ενσωμάτωσή τους στο τελικό σχέδιο  ΕΑΒΣ.

Στη συγγραφή αυτού του κειμένου συνέδραμαν κατά αλφαβητική σειρά: Θ. Γιαννιτσόπουλος (Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ.), Γ. Δεμέστιχας (Αντιναύαρχος ε.α. Επίτιμος Αρχηγός Στόλου), Β. Μαρτζούκος (Αντιναύαρχος ε.α., Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ), Α. Μπασαράς (Σμήναρχος ε.α., Ανώτερο Στέλεχος ΝΑΤΟ (τέως), Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ), Ι. Πάττα (Δρ). Το συντονισμό έκανε ο Θ. Γιαννιτσόπουλος.

Το Ινστιτούτο αφού μελέτησε καλά το κείμενο της ΕΑΒΣ, κάνει μια σειρά από διαπιστώσεις, επισημάνσεις και σχόλια που ενισχύονται από μια πληθώρα προτάσεων. Ξεχωρίζουν, χωρίς τα άλλα σημεία να είναι λιγότερο σημαντικά, ενδεικτικά και συνοπτικά:

Ως  όραμα της ΕΑΒΣ θα πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία και διατήρηση μιας εγχώριας αμυντικής αναπτυξιακής και βιομηχανικής βάσης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς, προσανατολισμένης στην εκπλήρωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Ελληνικών ΕΔ, με εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες ξένες αγορές και στην ευρύτερη διεθνή αγορά, και ταυτόχρονη ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής και Τεχνολογικής Βιομηχανικής Βάσης. Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μπορεί να αποβεί καθοριστικός παράγων, όχι μόνο για την άμυνα της χώρας αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα και την επιστημονική και τεχνολογική της εξέλιξη.  Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνία θα εισπράξει διπλό μέρισμα από την αυξημένη εθνική ασφάλεια αλλά και από την αυξημένη δραστηριότητα και απασχόληση.

Παράλληλα πρέπει να καλύψει τον ευρύτερο στόχο στο διεθνές περιβάλλον, αυτόν της κάλυψης ομοειδών απαιτήσεων κοινών χρηστών σε διεθνές επίπεδο και επίπεδο NATO – NSPA (NAMSA), επιτυγχάνοντας έτσι συνολικά όχι μόνο μείωση εκροής συναλλάγματος για κάλυψη εγχωρίων απαιτήσεων, αλλά αύξηση του δείκτη Ελληνικής Βιομηχανικής Επιστροφής τουλάχιστον μεγαλύτερο του ένα ( >1 ) και την εισαγωγή συναλλάγματος από το διεθνές περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εθνική οικονομία και στην προσφορά εργασίας σε Ελληνικά χέρια. Η ευρωπαϊκή οδηγία 81 / 2009, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3978 / 2011 δίνει την δυνατότητα στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, στο πλαίσιο της ασφάλειας εφοδιασμού και της ασφάλειας πληροφοριών, να αναλάβει ενεργό ρόλο στη συντήρηση των οπλικών συστημάτων των ΕΔ της χώρας.

Ένα καλό, εφαρμόσιμο και επιτεύξιμο σχέδιο στρατηγικής πρέπει να περιγράφει με ένα τεκμηριωμένο, κατανοητό, συνεπή, περιεκτικό, δομικό και ολοκληρωμένο τρόπο: Πού είμαστε; Πού θέλουμε να είμαστε; Πώς θα πράξουμε και ενεργήσουμε; Πώς πάμε; Δυστυχώς, το παρόν Σχέδιο ΕΑΒΣ, περιγράφει  και τεκμηριώνει κατά ένα ερασιτεχνικό τρόπο, που δεν ταιριάζει στο πολιτικό και στρατηγικό αυτό επίπεδο, δεν είναι κατανοητό ούτε συνεπές και περιεκτικό αλλά ούτε δομικό, διαρθρωτικό και ολοκληρωμένο. Μία από τις σπουδαιότερες συνιστώσες της Στρατηγικής: η Αποτίμηση περιγράφεται πολύ φτωχά. Ελλείπουν βασικά και χαρακτηριστικά πράγματα. Επιπλέον, Η υλοποίηση και το ‘πώς’ η ΕΑΒΣ θα υλοποιηθεί/εφαρμοσθεί επαφίεται στο προτεινόμενο να ιδρυθεί Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας και Βιομηχανίας με μία μόνο φράση, χωρίς περαιτέρω στρατηγική και πρόβλεψη για κάποια επιμέρους θέματα  όπως προτεραιότητες, διευρυμένη δικαιοδοσία, κ.ά.

Στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να αυξήσουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της Υποστήριξης έχουν αναπτύξει τη Συνεταιρεστική Επιμελητεία (Cooperative Logistics), η οποία βασίζεται  στη φιλοσοφία της λειτουργίας ενός μηχανισμού, όπου οι απαιτήσεις οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης μπορούν να ικανοποιηθούν από τα διαθέσιμα μέσα, υλικά και υπηρεσίες οποτεδήποτε, με την ελάχιστη δυνατή υστέρηση και την άριστη τιμή. Οι κύριες συνιστώσες αυτού του μηχανισμού είναι: Το Ανταλλακτήριο Αποθεμάτων και Μέσων, Η Κοινή Διαχείριση  Υλικών, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες Υλικών, το Βήμα Εφαρμοσμένης Συμβούλευσης Logistics. Το θέμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της ΕΑΒΣ.

Στη συμμετοχή και συνεργασία των ΕΔ σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα δεν καθορίζεται το πλαίσιο της συνολικής ευθύνης της ανάπτυξης του τελικού προϊόντος και της αντίστοιχης εγγύησης αν οι συμμετέχοντες και συνεργαζόμενοι αποτύχουν να παράγουν εν-χρόνω τα προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία δεσμεύτηκαν.

Το τμήμα ‘Συγκρότηση Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας & Βιομηχανίας’ δεν χρειάζεται γιατί νομοθετείται θαυμάσια στο άρθρο 13 του Ν2919 ‘Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας’, αν δε εφαρμόστηκε στην πράξη δεν φταίει ο νόμος, ούτε η αλλαγή του με την αφαίρεση του όρου ‘Επιστημονικό’ θα εγγυηθεί και ενισχύσει την εφαρμογή στην πράξη. Φοβούμεθα λόγω των πολλών μελών του ότι εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Δεν τονίζεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός, ούτε ο μακροχρόνιος προγραμματισμός, η ολιγοτυπία (περιορισμός του τύπου των συστημάτων) δεν εγγίζεται καθόλου, λίγη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και συμμάχων. Η πολιτική πωλήσεων παλαιών μονάδων και ο έγκαιρος εκσυγχρονισμός του υλικού πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κάθε ΕΑΒΣ.

Δεν τονίζονται όσο πρέπει ή/και δεν παρουσιάζονται καθόλου θέματα, όπως: 

(1) το σύνηθες πρόβλημα της υλοποίησης της ΕΑΒΣ, καθώς και της  ασυνέχειας που χαρακτηρίζει τις στρατηγικές προθέσεις, αφού αυτές μεταβάλλονται από Κυβέρνηση σε Κυβέρνηση και από Υπουργό σε Υπουργό,

(2) η αναδιάρθρωση του οργανωτικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ,

(3) η λειτουργία των αμυντικών βιομηχανικών μονάδων υπό κρατικό έλεγχο, με ιδιωτικά κριτήρια,

(4) η καταγραφή των προτεραιοτήτων άμυνας και ασφάλειας,

(5) η συνέγερση της ελληνικής ομογένειας με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο,

(6) η αξιοποίηση των πανευρωπαϊκών προβλημάτων  ασφαλείας (μετανάστευση, Ισλάμ, ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατία κ.λπ.)…

Κατεβάστε Ολόκληρο το Κείμενο της εμπεριστατωμένης μελέτης του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. πατώντας εδώ.

Share this: