Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. Ν. Π. Δ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ.
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερ.: 15-01-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.-Το Συντονιστικό   Συμβούλιο  των  τριών   Ενώσεων   συναντήθηκε   την 09-01-2013 με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας κο Δ.Ελευσινιώτη στο Γραφείο του κου ΥΦΕΘΑ , με συμμετοχή και Επιτελών του. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι απαντήσεις που λάβαμε αναφέρονται κατωτέρω :
α.-Αποφυγή διπλών περικοπών  στις συντάξεις των αποστράτων και μη προσμέτρηση στο προς περικοπή ποσό των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ.
Ο κος ΥΦΕΘΑ απήντησε οτι έκανε ότι έπρεπε να κάνει και η αρμοδιότητα αυτή είναι τώρα στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει πιθανότητα να μην προσμετρηθεί το ΕΚΟΕΜ
β.-Μη περικοπή των συντάξεων για τους εργαζόμενους αποστράτους για ένα χρόνο , οι οποίοι εξαιρούνται από σχετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του ΓΛΚ. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα αναλάβει σχετικές ενέργειες.
γ.-Είσοδος αποστράτων στις Λέσχες άλλων Οπλων και κυρίως στην Επαρχία. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα οτι στην ουσία πλην της ΛΑΕΔ , όλες οι άλλες Λέσχες υπάγονται στον Σ.Ξ. για τις οποίες οι εν ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν εισφορά σε αντίθετη με τους αντίστοιχους του Π.Ν. και της Π.Α. που δεν πληρώνουν. Ο κος ΥΦΕΘΑ ανέθεσε στο Συντονιστικό να του υποβάλει πρόταση που θα περιλαμβάνει και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις Λέσχες , ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.
δ.-Μείωση επιτοκίου δανεισμού από ΑΟΟΑ και επέκταση του χρόνου αποπληρωμής , γιατί πολλοί απόστρατοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα το εξετάσει.
ε.-Αλλαγή της Υπουργικής απόφασης που αφορά τον παραθερισμό, σχετικά με την μοριοδότηση των αποστράτων , ώστε να μην ακολουθούν την μοριοδότηση των εν ενεργεία , αλλά να έχουν δικό τους σύστημα που θα καθορίζεται από τις Ενώσεις.

στ.-Δημιουργία Γραφείου Συντονιστικού των τριών Ενώσεων  στο ΥΠΕΘΑ , που θα στελεχώνεται από τις Ενώσεις. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα το εξετάσει
ζ.-Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και η θέση του κου ΥΦΕΘΑ είναι η χρησιμοποίηση των αποστράτων , άμισθα ,  όπου αυτό είναι δυνατόν.
2.-Γνωρίζεται επίσης οτι το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων σε συνεργασία με το Δ.Σ. των τριών Ενώσεων  Αποστράτων (ΕΑΑΣ , ΕΑΑΝ , ΕΑΑΑ ) προσέφυγαν  στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της συνταγματικότητας του Μνημονίου ΙΙΙ (ν.4033/12) , διεκδικώντας την κατάργηση του, και την επιστροφή των αχρωστήτως καταβληθεισών αποδοχών των Μελών τους από την 1η Αυγούστου 2012.

3. Το Συντονιστικό απεφάσισε την ανάθεση αμισθί καθηκόντων νομικού  του Συμβούλου  στον Αντιστράτηγο ε.α. (Δ) Θ. Καρανίσα επίτιμο Πρόεδρο Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μέλος του Δ.Σ./ΕΑΑΣ.

Αντιστράτηγος  ε.α.             Π.Μαυροδόπουλος     Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος  ε.α.             Ε,Δανιάς                Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α.     Σ.Περβαινάς                Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.Γ.Τζικάκης             Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης                    Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α.    Γ.Κασσαβέτης      Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Share this: