Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. Ν. Π. Δ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ.
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερ. : 15 Ιαν 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Το Συντονιστικό   Συμβούλιο  των  τριών   Ενώσεων   συναντήθηκε   την 09 Ιαν 2013 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημ. Ελευσινιώτη στο Γραφείο του κου ΥΦΕΘΑ, με συμμετοχή και Επιτελών του. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι απαντήσεις που λάβαμε αναφέρονται κατωτέρω :

α. Αποφυγή διπλών περικοπών  στις συντάξεις των αποστράτων και μη προσμέτρηση στο προς περικοπή ποσό των Μερισμάτων και των Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. Ο κος ΥΦ.ΕΘ.Α απήντησε ότι έκανε ότι έπρεπε να κάνει και η αρμοδιότητα αυτή είναι τώρα στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει πιθανότητα να μην προσμετρηθεί το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ
β. Μη περικοπή των συντάξεων για τους εργαζόμενους αποστράτους για ένα χρόνο, οι οποίοι εξαιρούνται από σχετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του Γ.Λ.Κ. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε ότι θα αναλάβει σχετικές ενέργειες.
γ. Είσοδος αποστράτων στις Λέσχες άλλων Οπλων και κυρίως στην Επαρχία. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι στην ουσία πλην της Λ.Α.Ε.Δ, όλες οι άλλες Λέσχες υπάγονται στον Στρατό Ξηράς για τις οποίες οι εν ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν ετησία εισφορά σε αντίθετη με τους αντίστοιχους του Π.Ν. και της Π.Α. που δεν πληρώνουν. Ο κος ΥΦ.ΕΘ.Α ανέθεσε στο Συντονιστικό να του υποβάλει πρόταση που θα περιλαμβάνει και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις Λέσχες, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.
δ. Μείωση επιτοκίου δανεισμού από τον Α.Ο.Ο.Α και επέκταση του χρόνου αποπληρωμής, γιατί πολλοί απόστρατοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν την μηνιαία δόση. Ο κος ΥΦ.ΕΘ.Α είπε ότι θα το εξετάσει.
ε. Αλλαγή της Υπουργικής απόφασης που αφορά τον παραθερισμό, σχετικά με την μοριοδότηση των αποστράτων, ώστε να μην ακολουθούν την μοριοδότηση των εν ενεργεία, αλλά να έχουν δικό τους σύστημα που θα καθορίζεται από τις Ενώσεις.

στ. Δημιουργία Γραφείου Συντονιστικού των τριών Ενώσεων  στο ΥΠ.ΕΘ.Α , που θα στελεχώνεται από τις Ενώσεις. Ο κος ΥΦ.ΕΘ.Α είπε ότι θα το εξετάσει
ζ. Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και η θέση του κου ΥΦΕΘΑ είναι η χρησιμοποίηση των αποστράτων, άμισθα,  όπου αυτό είναι δυνατόν.

2. Γνωρίζεται επίσης ότι το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων σε συνεργασία με το Δ.Σ. των τριών Ενώσεων  Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Ν, Ε.Α.Α.Α) προσέφυγαν  στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της συνταγματικότητας του Μνημονίου ΙΙΙ (ν.4033/12), διεκδικώντας την κατάργηση του, και την επιστροφή των αχρωστήτως καταβληθεισών αποδοχών των Μελών τους από την 1η Αυγούστου 2012.

3. Το Συντονιστικό απεφάσισε την ανάθεση αμισθί καθηκόντων Νομικού  του Συμβούλου  στον Αντιστράτηγο ε.α. (Δ) Θ. Καρανίσα επίτιμο Πρόεδρο Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Μέλος του Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ.

Αντιστράτηγος  ε.α.             Π. Μαυροδόπουλος     Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ
Υποστράτηγος  ε.α.             Ε. Δανιάς            Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α.     Σ. Περβαινάς                Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.Γ. Τζικάκης             Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης                    Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α
Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α.    Γ. Κασσαβέτης      Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν

Share this: