Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Ομιλητές-Ομιλίες

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και οι προσκεκλημένοι ομιλητές/εισηγητές τους ήταν:

.

πατήστε επάνω στον τίτλο του θέματος για να διαβάσετε την ομιλία/εισήγηση

.

– «Πελοποννησιακός Πόλεμος  αίτια και αφορμές»   κ. Δημήτριος Σκουργιάς – Απτχος (Ι)ε.α.

– «Η Στρατηγική»  κ. Παύλος Χρήστου – Υπτχος (ΕΑ)ε.α.

– «Γεωπολιτική προσέγγιση των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας» κ. Ιωάννης Μάζης – Καθηγητής ΕΚΠΑ

– «Η επιβίωση της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας»  κ. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος – Απτχος (ΜΗ)ε.α.

– «Η τεχνολογία ως καταλύτης προόδου και νίκης»   κ. Περικλής Νεάρχου – Πρέσβης ε.τ.

– «Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση & η Ελληνική Αμυντική Στρατηγική»  κ. Κώστας Γρίβας – Καθηγητής ΣΣΕ

– «Αεροπορική Τεχνολογία»  κ. Αχιλλέας Λέλλας – Απτχος (ΜΗ)ε.α.

– «Αμυντική Βιομηχανία»  κ. Χαράλαμπος Παπασπύρος – Ταξχος (Μ)ε.α. & Αντιπρόεδρος της ΕΑΒ