Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ του Yποπτεράρχου (ΥΙ) εα Νικολάου Παρδαλίδη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Yποπτεράρχου (ΥΙ) εα Νικολάου Παρδαλίδη
Δντου Ουρολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Μαρούσι.

Τι είναι η Ενδοσκοπική και Ρομποτική Ουρολογία;

Είναι η διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης μέσω είτε της φυσιολογικής οδού (ουρήθρα) προς το κατώτερο (προστάτη, ουροδόχο κύστη) ή ανώτερο ουροποιητικό σύστημα (ουρητήρες, νεφροί), είτε μέσω μικρών οπών – χωρίς τομή – με σκοπό τη γρήγορη επάνοδο στη φυσιολογική δραστηριότητα, το μικρό χρόνο νοσηλείας, τον ελάχιστο πόνο μετά την επέμβαση και την ύπαρξη πολύ μικρών ή καθόλου τομών.

Η Ρομποτική Χειρουργική είναι μια προηγμένης τεχνολογίας λαπαροσκοπική μέθοδος όπου τα λαπαροσκοπικά εργαλεία κινούνται από σύστημα βραχιόνων που κατευθύνει με ειδικά χειριστήρια ο χειρουργός. 

Ποιες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις συγκεκριμένες τεχνικές;

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τις επαναστατικές αυτές

τεχνικές είναι:

 •  Οι πέτρες των νεφρών – Ουρητήρων – Ουροδόχου κύστεως
 •   Τα στενώματα των  νεφρών-ουρητήρων
 •   Τα θηλώματα νεφρών – Ουρητήρων – Ουροδόχου κύστεως
 •   Η Υπερτροφία του προστάτη (Green Light Laser)
 •  Οι κύστεις των νεφρών
 •   Ο καρκίνος του Νεφρού – Ουρητήρος
 •   Ο καρκίνος της Ουροδόχου κύστεως (ρομποτική κυστεκτομή και δημιουργία      νέας ουροδόχου κύστεως)
 •  Ο καρκίνος του προστάτη (ρομποτική προστατεκτομή) 

Λιθίαση

 Οι μεγάλοι ΛΙΘΟΙ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ καθώς και αυτοί που δεν έσπασαν μετά από εξωσωματική λιθοτρυψία, αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τη mini διαδερμική νεφρολιθοτρυψία.

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην παρακέντηση του νεφρού από το δέρμα με μία λεπτή βελόνη, υπό ακτινολογική καθοδήγηση.

Στη συνέχεια με ειδικούς διαστολείς και μπαλόνι διανοίγεται ατραυματικά ένα κανάλι εργασίας διαμέσω του οποίου είναι δυνατή η είσοδος του νεφροσκοπίου στο νεφρό.

Το εργαλείο αυτό παρέχει υπό άμεση οπτική όραση, τη δυνατότητα θραύσης του λίθου με τη χρήση υπερήχων η laser και στη συνέχεια αφαίρεση των μεγάλων κομματιών με ειδικές λαβίδες σύλληψης.

Η μέθοδος χαρακτηρίζεται απο εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας και είναι ελάχιστα επεμβατική.

Οι ΛΙΘΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ αντιμετωπίζονται ενδοσκοπικά με ουρητηρολιθοτρυψία με Ho:YAG laser. Ένα ειδικό εργαλείο το ουρητηροσκόπιο εισάγεται και προωθείται μέσα στον ουρητήρα, μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος και στη συνέχεια εισάγεται η ίνα του laser η οποία κατακερματίζει το λίθο και τα συγκρίματα αφαιρούνται με λαβίδες ή καλάθια σύλληψης λίθων.

Η μέθοδος είναι ελάχιστα επεμβατική, ασφαλής και αποτελεσματική καθώς η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας βελτίωσε το μέγεθος, τον αριθμό και το είδος των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαμέσω του ουρητηροσκοπίου.

Στενώματα νεφρού

Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής (Π.Ο.Σ) αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια απόφραξης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Η απόφραξη της Π.Ο.Σ εμποδίζει τη σωστή δίοδο των ούρων από το νεφρό προς τον ουρητήρα προκαλώντας στάση των ούρων με συνέπεια την αύξηση της πίεσης και τη προοδευτική διάταση της πυέλου και των καλύκων.

Μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά με διάφορους τρόπους. Από ασυμπτωματική (τυχαίο εύρημα) έως με την τυπική εικόνα κωλικού.

Στους ενήλικες εκδηλώνεται συνήθως με τη μορφή του βύθιου άλγους στην οσφυϊκή χώρα. Μακροσκοπική αιματουρία ή υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις μπορούν επίσης να παρατηρηθούν.

Κατά τη χειρουργική επέμβαση (πυελοπλαστική),αφαιρείται το στενωτικό τμήμα της νεφρικής πυέλου και γίνεται πλαστική αποκατάσταση ένωσης του ουρητήρα με την πύελο του νεφρού.

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στη Ρομποτική χειρουργική η οποία με τη βοήθεια των ρομποτικών βραχιόνων και της τρισδιάστατης όρασης που παρέχει, επιτρέπει τη διενέργεια πυελοπλαστικής, εξομοιώνοντας το ανοικτό χειρουργείο με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι συγκρίσιμα με αυτά της ανοιχτής επέμβασης, ενώ παράλληλα η  μέθοδος πλεονεκτεί επειδή εμφανίζει μικρότερη νοσηρότητα και γρηγορότερη μετεγχειρητική ανάρρωση. 

Στενώματα ουρητήρα 

Ως ουρητηρικό στένωμα χαρακτηρίζεται ένα στενό τμήμα του ουρητήρα το οποίο προκαλεί λειτουργική απόφραξη, μερική ή ολική.

Στο 20-25% των περιπτώσεων η νόσος διαδράμει ασυμπτωματικά. Μπορεί όμως να συνοδεύεται από οσφυικό άλγος, αιματουρία, εμπύρετος λοίμωξη του ουροποιητικού, η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας μέχρι και  νεφρική ανεπάρκεια σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για την αντιμετώπιση των ουρητηρικών στενωμάτων υπάρχουν διαθέσιμες ενδοσκοπικές τεχνικές παρα ταύτα όμως η Ρομποτικη μέθοδος υπερτερεί λογω του μεγαλυτέρου ποσοστού επιτυχίας και της μικρής νοσηρότητας.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ GREEN LIGHT LASER

H καλοήθης υπερτροφία του προστάτη εμφανίζεται σε άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών. Ο υπερτροφικός προστάτης συμπιέζει την ουρήθρα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ροή των ούρων.

Τα συμπτώματα της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του άνδρα είναι:

▪ Συχνουρία

▪ Νυκτουρία

▪ Επείγουσα ανάγκη για ούρηση (επιτακτικότητα)

▪ Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης

▪ Αδύναμη ροή ούρων

▪ Αδυναμία πλήρους εκκένωσης της ουροδόχου κύστης.

Η σύγχρονη  αντιμετώπιση της καλοήθους υπερτροφίας γίνεται με αφαίρεση του υπερτροφικού αδένα διουρηθρικά (διαμέσου της ουρήθρας) είτε με τη χρήση διπολικού ηλεκτροδίου(TURiS) είτε με τη χρήση Laser ( Green Light η Ηolmium), μία μέθοδο ελάχιστα επεμβατική, ανώδυνη και αναίμακτη.

Με το Green Light Laser μια οπτική ίνα που εισάγεται δια μέσω της φυσιολογικής οδού (ουρήθρα), μεταφέρει ενέργεια laser υψηλής ισχύος η οποία θερμαίνει ταχύτατα τον προστατικό ιστό προκαλώντας την εξάχνωσή του ενω παράλληλα ειναι δυνατή η εκπυρήνισή του δίνοντας τη δυνατότητα για λήψη βιοψίας.

Η θεραπεία με το  Green Light Laser είναι απόλυτα ασφαλής, ανώδυνη και δεν απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο (ημερήσια νοσηλεία).  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Green Light Laser

▪ Αναίμακτη μέθοδος

▪ Άμεση βελτίωση της ροής των ούρων

▪ Ολιγόωρος ή καθόλου καθετηριασμός

▪ Διαδικασία ημερήσιας νοσηλείας

▪ Γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

▪ Αποτελέσματα ίδια με τις κλασσικές χειρουργικές τεχνικές    

 παρακάμπτοντας τα μειονεκτήματά τους.

Ρομποτική da Vinci προστατεκτομή:

Μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη

 Μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες παθήσεις του προστάτη είναι ο σχηματισμός κακοήθων     κυττάρων στο  εσωτερικό του (καρκίνος του προστάτη).

Περίπου 15% του Ελληνικού ανδρικού πληθυσμού θα διαγνωσθεί με

καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι επιλογές της

θεραπείας και της πρόγνωσης εξαρτώνται από το στάδιο του καρκίνου,

την επιθετικότητα, την ηλικία και την γενικότερη κατάσταση υγείας του

ασθενούς.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ Η

ΝΟΣΟΣ.

Ποια η σύγχρονη χειρουργική θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η Ρομποτική προστατεκτομή ελέγχει καλύτερα τον όγκο και μειώνει στο ελάχιστο την ακράτεια ούρων και τη στυτική ανεπάρκεια.

Εάν ο ουρολόγος προτείνει τη χειρουργική θεραπεία του προστατικού σας καρκίνου τότε η πλέον ενδεδειγμένη και σύγχρονη μέθοδος είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που ονομάζεται da Vinci προστατεκτομή.

Η μέθοδος αυτή αποτελείται από ένα υψηλής τεχνολογίας  χειρουργικό σύστημα (κονσόλα χειρισμού και ρομποτικοί  βραχίονες).Ειδικότερα συνίσταται στην τοποθέτηση των εργαλείων μέσα στο σώμα, μέσα από μικρές οπές όπως στη λαπαροσκόπηση, και τη προσαρμογή τους σε ειδικούς βραχίονες. Ο χειρουργός βλέπει τρισδιάστατα και με μεγέθυνση, ενώ κινεί τα εργαλεία μέσω μικρών μοχλών.Ετσι το σύστημα βοηθά τον χειρουργό να βλέπει ζωτικά ανατομικά σημεία πιο καθαρά και να πραγματοποιεί μία λεπτή χειρουργική επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια

Για τους ασθενείς, η Ρομποτική προστατεκτομή προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την ανοικτή χειρουργική.

Συγκεκριμένα προσφέρει:

 •  Επέμβαση χωρίς τομές
 •  Μικρό χρόνο νοσηλείας (24 ώρες)
 •  Ελάχιστο πόνο
 •  Μειωμένη πιθανότητα λοίμωξης
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος και μηδενική μετάγγιση
 •  Γρήγορη ανάρρωση από την επέμβαση
 •  Γρήγορη επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα
 • Καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα
 • Εγκράτεια ούρων
 • Διατήρηση στυτικής ικανότητας

Η Ρομποτική Χειρουργική στον Καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Τί είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως;

O καρκίνος της ουροδόχου κύστεως αποτελεί το 3% όλων των κακοηθειών και είναι από τους συχνότερους όγκους στην Ουρολογία.

Το σημαντικότερο και συχνότερο σύμπτωμα είναι η  αιματουρία,  δηλαδή  η ανώδυνη  εμφάνιση αίματος στα ούρα.

Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση έχει μεγάλη σημασία για την πρόγνωση.

Για το λόγο αυτό κάθε αιματουρία καθώς και η εμφάνιση δυσουρικών ενοχλημάτων πρέπει να εξετάζονται αμέσως από τον ειδικό.

Διακρίνεται σε επιφανειακό, διηθητικό όταν έχει προχωρήσει στο μυικό  τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως και μεταστατικό όταν έχει προχωρήσει εκτός της ουροδόχου κύστεως (σπλάχνα, οστά).

Στη περίπτωση που ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι επιθετικός δηλαδή υψηλής κακοήθειας ή διηθητικός, η προτιμητέα μέθοδος αντιμετώπισης είναι η ριζική χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης και η αντικατάστασή της από τμήμα εντέρου.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως περιλαμβάνει τη ριζική χειρουργική αφαίρεση του οργάνου(ουροδόχος κύστη) και δημιουργία νέας ουροδόχου κύστης στη θέση της παλαιάς.

Μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση γινόταν με τη κλασσική ανοικτή χειρουργική, πραγματοποιώντας μία μεγάλου μήκους τομή στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα έντονο μετεγχειρητικό πόνο, μεγάλο χρόνο νοσηλείας, σημαντική  απώλεια  αίματος,  κίνδυνο  λοιμώξεων  και καθυστερημένη επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα.  

Τώρα, με τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη Ρομποτική χειρουργική είναι εφικτή η πραγματοποίηση ριζικής αφαίρεσης της ουροδόχου κύστης και δημιουργίας νέας ουροδόχου κύστης από σφαιρικό τμήμα εντέρου στη θέση της παλαιάς, διαμέσου πολύ μικρών οπών.

Share this: