Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, στις 7 Νοέμβριου 2014 δύνανται να ιπταθούν τέσσερις (4) απόστρατοι Ιπτάμενοι της ΠΑ, ένας (1) με Α/Φ F-16 ΒLK 30, ένας (1) με Α/Φ F-16 ΒLK 50 και δύο (2) με Α/Φ F-4Ε, οι οποίοι θα επιλέγουν έπειτα από κλήρωση και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Για τα Α/Φ F-16 ΒLK 30 και F-16 ΒLK 50 :
1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ.
3. Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.
4. Κάθε απόστρατος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πτήση μόνο με ένα τύπο Α/Φ ( ΒLK 30 ή ΒLK 50).
Για τα Α/Φ F-4Ε :
1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης ως κυβερνήτες στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ.
3 . Να μην έχουν ιπταθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια με Α/Φ F-4Ε.
4. Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.
Επισημαίνεται ότι όλες οι έξοδοι των Α/Φ θα πραγματοποιηθούν από την 114ΠΜ.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστράτων :
Για πτήση με Α/Φ F-16 ΒLK 30 και F-16 ΒLK 50 στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της 111ΠΜ μέχρι την 14 η Οκτώβριου 2014.( Τηλ. 24280 45093, fax 24280 45094 ).
Για πτήση με Α/Φ F-4 στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της 117ΠΜ μέχρι την 14η Οκτώβριου 2014. ( Τηλ. 2623 065001, fax 2623 024350).

Share this: