Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Α Λάρισας

1. Όπως είναι γνωστό στα μέλη μας εκλογές για την ανάδειξη του τοπικού συμβουλίου του Παραρτήματος Λάρισας δεν διεξήχθησαν καθώς δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες.
2. Η άποψη του νυν ΔΣ καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας είναι ότι όλα τα ΔΣ των Παραρτημάτων πρέπει να αναδεικνύονται μέσα από τυπικές εκλογές και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα με πρωτοβουλία της ΕΑΑΑ.
3. Κατόπιν αιτήματος του ΔΣ του Παραρτήματος Λάρισας, που έτυχε της αποδοχής του νέου προέδρου της ΕΑΑΑ Απτχου (Ι) ε.α. Σ. Καββούρη καθώς και των μελών του νέου ΔΣ, με το υπ. Αρ. 1/1-2-2016 πρακτικό της ΕΑΑΑ προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ του Παραρτήματος Λάρισας την Κυριακή, 28-2-2016.
4. Προκειμένου τα μέλη να γνωρίζουν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών διευκρινίζονται τα εξής:
α. Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 08/2/2016 και ώρα 10:30 και θα περατωθεί την Παρασκευή 19/2/2016 και ώρα 12:30.
β. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του παραρτήματος. Η υποβολή μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, Λαπιθών 6, Λάρισα, ΤΚ 41221). Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.
γ. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι για τη διενέργεια εκλογών τα υποψήφια μέλη του ΔΣ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο για τη θέση του προέδρου και περισσότερα από τέσσερα για μέλη του ΔΣ. (Το ΔΣ είναι πενταμελές-πρόεδρος + 4 μέλη).
(1). Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι τουλάχιστον δύο για τη θέση του προέδρου και λιγότερες από πέντε για τη θέση του μέλους του ΔΣ τότε θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη μόνο του προέδρου.
(2). Αντίστοιχα στην περίπτωση που οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου είναι λιγότερες από δύο και περισσότερες από τέσσερις για τη θέση του μέλους του ΔΣ θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη μόνο των μελών του ΔΣ.
δ. Οι εκλογές θα διενεργηθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα αναγράφονται τα ονόματα με αλφαβητική σειρά και ανάλογα με την επιθυμία τους (πρόεδρος ή μέλος του ΔΣ)
ε. Τα ψηφοδέλτια θα χωρίζονται σε δύο μέρη: το πρώτο για τη θέση του προέδρου όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης και το δεύτερο για τις θέσεις των μελών του ΔΣ όπου τίθεται από (1) έως δύο (2) σταυροί προτίμησης.
στ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλα τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη. Τα ορφανικά και προαιρετικά μέλη μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο για μέλη του ΔΣ.

ΥΓ. Οι εκλογές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι άτυπες αλλά ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμα καθώς το νέο ΔΣ της Ένωσης και ο πρόεδρος, Απτχος (Ι) ε.α. Σ. Καββούρης, έχουν εκφράσει δημόσια την άποψη ότι τα ΔΣ των Παραρτημάτων πρέπει να εκλέγονται, πρακτική άλλωστε που ακολουθείται στην Ένωση για περισσότερα από 20 χρόνια.
Για το ΔΣ
Σγος ε.α. Κ. Λιούτας
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Δ.Σ. Ε.Α.Α.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

Share this: