Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Γίνεται γνωστό στα μέλη μας ότι η Ε.Α.Α.Α. έχει προβεί στην προώθηση  προς τους αρμόδιους φορείς των κατωτέρω οικονομικών θεμάτων:

α) Την κατανομή πόρων των μετοχικών ταμείων που προέρχονται από την κράτηση του 4% επί των δαπανών των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ε.Δ.

β) Την επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων από το Μ.Τ.Α. βάσει του Ν. 4093/2012.

γ) Την αύξηση της τιμής των μεριδίων, κατά 1€ ανά μερίδιο, του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ.

δ) Την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας που από 1/10/2019 βάσει του Ν. 4670/2020 μειώθηκε αδικαιολόγητα κατά ποσοστό 1,50% για κάθε έτος για όσους έχουν συντάξιμα έτη από 40.01–45.00, καίτοι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε χρόνο από 39,01 και πάνω ήταν 2% σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016.

Στην κατεύθυνση αυτή παροτρύνουμε όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Α να συνεισφέρουν με τις δικές τους δυνάμεις στην προβολή και προώθηση των παραπάνω θεμάτων.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμηνάρχους ε.α. Αθαν. Πάνο και Δημ. Κοντοβά στα τηλέφωνα 6983506600 και 6983500618 αντίστοιχα.

 

 

Share this: