Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΜΤΑ-ΒΟΕΑ (Χρόνος καταβολής του δικαιούμενου ποσού)

Γίνεται γνωστό στα ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι για την καταβολή, από το ΜΤΑ, του ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των τέκνων) απαιτούνται περίπου δυόμιση με τρεις μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος. Η Φ.Ε εκδίδεται και αποστέλλεται στο ΜΤΑ, μετά την έγκριση χορήγησης του Βοηθήματος, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ενημέρωσης του τέκνου από το Ταμείο.

Share this: