Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

  1. Κυρίες και κύριοι όπως είναι γνωστό οι συντάξεις μας,  μηνός Μαΐου 2021 ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
  2. Οι μειώσεις προέκυψαν λόγω της αύξησης του μερίσματός μας και του ΕΚΟΕΜΑ, τα ποσά των οποίων ελήφθησαν υπόψη για τον επαναπροσδιορισμό του συνολικού ύψους του ποσού της μείωσης του ν.4093/2012 , με αποτέλεσμα :
  • Να αυξάνεται το ποσό της μείωσης , των συντάξεων μας ,του ν.4093/2012.
  • Να μειώνεται το παλαιό ποσό των συντάξεων μας προ φόρου , με αποτέλεσμα να αυξομειώνεται ανάλογα και το ποσό της προσωπικής μας διαφοράς .
  • Να αυξάνεται ο μηνιαίος φόρος των συντάξεων μας και να επανυπολογίζονται οι κρατήσεις υγειονομικής. περίθαλψης και Έναντι Ειδικών Εισφορών.
  • Να αυξάνεται και το ποσό της κράτησης από το μέρισμά μας του ν.4093/2012.
  1. Για πιο πολλές διευκρινήσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε και τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής των συντάξεων σας και του μερίσματός σας μηνός Απριλίου – Μαΐου 2021.

 

ΕΚ της Ε.Α.Α.Α

Share this: