Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ).

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ).

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ).

Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ/ΕΑΑΑ στην υπ’ αριθμ  25 /7-10-2021 τακτική του συνεδρίαση παρουσία των παρόντων υποψηφίων και με κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων μελών , κατέληξε στον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) και των λοιπών εφορευτικών  Επιτροπών:

Η Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) αποτελείται από τους κατωτέρω:

Τακτικοί

  1.  Απτχος (Ι) ε.α. Σχορτσιανίτης Θεόδωρος     ως Πρόεδρος.
  2.  Απτχος (Ι) ε.α. Ανδριανόπουλος Ιωάννης    ως μέλος
  3.  Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννου Λουκάς                    ως μέλος

Αναπληρωματικοί

  1. Υπτχος (Ι) ε.α. Βαξεβανάκης  Δημήτριος.
  2. Ταξχος (Ι)  ε.α.  Χρήστου Βασίλειος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Η  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) θα δέχεται μηνύματα για τις εκλογές της Ε.Α.Α.Α.  στο mail loukasioannou1957@gmail.com
Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close