Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μελών του Οργανισμού

1. Σας γνωρίζουμε, ότι ο Οργανισμός επεξεργάστηκε και υλοποίησε διαδραστική ιστοσελίδα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία, με την ίδια διεύθυνση (www.aooa.gr) μέσω της οποίας τα μέλη θα μπορούν να ενημερώνονται και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα του ΑΟΟΑ. Λεπτομερείς οδηγίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναγράφονται στις «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας.

2. Παρακαλούμε:
α. Για την ενημέρωσή σας.
β. Για τις ενέργειές σας, ώστε να καταστεί δυνατό να ενημερωθούν τα μέλη και να δηλώσουν την επιθυμία τους, προκειμένου ο Οργανισμός να προγραμματίσει τα μελλοντικά του προγράμματα.

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης
Γενικός Διευθυντής ΑΟΟΑ

Share this: