Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Όπως  είναι γνωστό, στις 27/10/2020 μας έχουν καταβληθεί αναδρομικά ποσά , που προέρχονται  από το ύψος του ποσού επιστροφής της μείωσης της σύνταξής μας του ν.4093/2012, κατά το χρονικό διάστημα από 11/06/2015 εως 12/05/2016.

Το e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης σε ενημερωτικό σημείωμα, Επιστροφή, Μειώσεων Συντάξεων προβαίνει σε ανάλυση των αναδρομικών ποσών που μας έχουν καταβληθεί στις 27/10/2020 αναλυτικά κατ έτος 2015 κ 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω από 01/09/2021- 31/12/2021 θα πρέπει , προς αποφυγή προστίμου, να υποβάλλουμε ‘’ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ’’ Τροποποιητικές Δηλώσεις Φ.Ε στα έτη 2015 και 2016.

Συμπληρωματικά σας  πληροφορούμε ότι : οι φορολογικοί συντελεστές Φ.Ε για τα έτη  2015 και 2016 είχαν ως  κατωτέρω :

Για το 2015: Εισόδημα (€) 0-25.000 22% και από 25.001-42.000 32%.

Για το 2016: Εισόδημα (€) από 0-20.000 22%, από 20.001-30.000 29% και από 30.000-40.000 37%.

Οι Φορολογικοί Συντελεστές  Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα έτη 2015 και 2016 είχαν ως κατωτέρω . Για το έτος 2015, εισόδημα (€) από 12.001-20.000 0,7%, από 20.001-30.000 1,4% και από 30.001-50.000 2%. Για το έτος 2016, εισόδημα (€) από 12.001- 20.000 2,2%, από 20.001-30.000 5% και από 30.001-40.000 6,5%.