Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

“ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ”

του Υπτχου (ΕΑ)ε.α. Παύλου Χρήστου – Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτέλεσμα της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων μπόρεσε να αντιληφθεί τις συνέπειες από τις συντελεσθείσες αλλαγές και απάντησε αξιόπιστα στις προσκλήσεις δημιουργώντας το οργανωτικό πλαίσιο για την ανάδειξη της νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Παρά τις αντιθέσεις , τους ανταγωνισμούς και τα διαφορετικά συμφέροντα έθεσε και πέτυχε σε ικανοποιητικό βαθμό :

• Την ενίσχυση των κοινοτικών θεσμών.
• Την δημιουργία νέων εκτελεστικών κυβερνητικών θεσμών.
• Την διεύρυνση των δημοκρατικών βάσεων.
• Την ενίσχυση των διαδικασιών και μηχανισμών άσκησης εξωτερικών οικονομικών σχέσεων.
• Την ενίσχυση των διαδικασιών άσκησης εξωτερικής πολιτικής και
• Την εισαγωγή της κοινής αμυντικής ταυτότητας και διάστασης στις λειτουργίες της κοινότητας.

Η διαπραγμάτευση και υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ, για την “Ευρωπαϊκή Ένωση” , έγινε με τη λογική μίας εποχής που τελείωνε και μιας νέας που ερχόταν. Η πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης επηρεάζεται και θα επηρεασθεί τόσο από τις αλλαγές και …

Συνεχίστε εδώ την ανάγνωση

Share this: