Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΒΕΤΑ

pasyveta

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 16, 17, 18 και 19 του καταστατικού του Συνδέσμου μας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τα τακτικά Μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. να προσέλθουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 9 Απριλίου ε.ε. ώρα 11:00 το πρωί στα γραφεία μας στην Οδό Δημ. Σούτσου 40.

     Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ενεργά οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη, που έχουν καταβάλει τη συνδρομή των ετών 2015 και 2016.

     Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να εκπροσωπήσει ένα ακόμα Μέλος σε όλες τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με έγγραφη εξουσιοδότηση.

     Η ταμειακή τακτοποίηση των Μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

     Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. τακτικά Μέλη που οφείλουν περισσότερες από δύο (2) ετήσιες συνδρομές μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικώς με την καταβολή ΜΟΝΟΝ δύο (2) συνδρομών. Υπενθυμίζεται ότι η συνδρομή και κατά το τρέχον έτος παρέμεινε είκοσι ευρώ (20,00€).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Χαιρετισμός του Προέδρου

  2. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. κατά το έτος 2015

  3. Απολογισμός – Ισολογισμός του έτους 2015

  4. Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός για το έτος 2016

  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015

  6. Συζήτηση για τα παραπάνω θέματα και έγκριση του Προϋπολογισμού 2016

  7. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε ευθύνη για το έτος 2015

  8. Ανταλλαγή απόψεων επί εισηγήσεων και προτάσεων Μελών του Συνδέσμου

     Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί – χωρίς άλλη πρόσκληση – μετά μία εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, δηλ. το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια ακριβώς θέματα ασχέτως αριθμού παρόντων Μελών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή συνήθως δεν επιτυγχάνεται απαρτία το α’ Σάββατο και προς αποφυγή ταλαιπωρίας, παρακαλούνται τα Μέλη να προσέλθουν το β’ Σάββατο, στις 16 Απριλίου 2016, ώρα 11:00 το πρωί.

     Μετά τα πεπραγμένα θα προσφερθούν αναψυκτικά.

Ενημερώνουμε επίσης τα Μέλη μας ότι την Παρασκευή 8 Απριλίου θα γίνει επίσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α. στην Ελευσίνα. Δηλώσεις συμμετοχής στα Γραφεία μας έως την Δευτέρα 4/4/16

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

Χημικός – Γιός Βετεράνου                   Υπτχος (Ι) εα

Share this: