Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΣΜΑ νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν σύσκεψης του εκλεγέντος κατά τις αρχαιρεσίες της 1ης Δεκεμβρίου 2019 Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότησή του σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση και καθήκοντα:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κούτρας της 29ης ΣΜΑ
Αντιπρόεδρος: Πολυξένη (Τζένη) Τσάκαλου της 54ης ΣΜΑ
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Μηλιώτης της 52ης ΣΜΑ
Ταμίας: Ιωάννης Μητράκης της 32ης ΣΜΑ
Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ζηκίδης της 41ης ΣΜΑ
Σύμβουλος: Νεκτάριος – Δημήτριος Καρράς της 61ης ΣΜΑ
Σύμβουλος: Δημήτριος Μπακάλης της 36ης ΣΜΑ

Σημείωση: Οι θέσεις Συμβούλων τίθενται με ονομαστική σειρά και είναι καταστατικά πλήρως ισοδύναμες.

Εκ Μέρους του ΔΣ ΕΣΜΑ
Ιωάννης Κούτρας
Πρόεδρος ΔΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και το από 1ης Δεκεμβρίου 2019 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η σύνθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (EOE) έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος ΕΟΕ: Βορρόπουλος Γεώργιος της 30ης ΣΜΑ
Μέλος: Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης της 29ης ΣΜΑ
Μέλος: Μιχαήλ Κυριακίδης της 34ης ΣΜΑ

Εκ Μέρους της ΕΟΕ
Γεώργιος Βορρόπουλος
Πρόεδρος ΕΟΕ

Share this: