Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συντακτική Επιτροπή ΗτΑ

Πρόεδρος Απτχος ε.α. Γεώργιος Καραδήμας
Μέλος Α’ Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς
Μέλος Β’ Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνου

 

Επιτροπή Αγορών

Πρόεδρος Απτχος ε.α. Γεώργιος Καραδήμας
Μέλος Α’ Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς
Μέλος Β’ Σμχος (ΤΥΕ) ε.α. Ηλίας Σβάρνας