ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1.   

             -   Συντακτική Επιτροπή "ΗτΑ" και διαδικτύου

                 Πρόεδρος, Απτχος ε.α. Γεώργιος Καραδήμας

                 Μέλος Α', Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνου

                 Μέλος Β', Σμχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

                 Μέλος Γ', Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας

.

             -   Επιτροπή Μελέτης Συνταξιοδοτικών και Οικονομικών θεμάτων

                 Πρόεδρος, 

                 Μέλος Α', 

                 Μέλος Β', 

.

             -   Επιτροπή Αγορών

                 Πρόεδρος, Απτχος ε.α. Γεώργιος Καραδήμας

                 Μέλος Α', Σμχος ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς 

                 Μέλος Β', Σμχος ε.α. Ηλίας Σβάρνας

.

2.   

                 Πρόεδρος, 

                 Μέλος Α', 

                 Μέλος Β', 

                 Μέλος Γ', 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close