Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επιστολή του Συντονιστικού στον κ. Πρόεδρο της Ν.Δ. , Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

SYNTONISTIKO

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 –6973998353- FAX: 210 33 10 429

Αριθ.Πρωτ. 28Σ                                                    Ημερομηνία  24 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ  : Πρόεδρο του Κόμματος Ν.Δ. και Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΘΕΜΑ : Θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους

ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/72

            β..Ν.4387/2016

            γ.-Ν.4472/2016

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

1.-Σας ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε για να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους.

2.-Τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους είναι τα ακόλουθα , με την σύντομη ανάλυση που παραθέτουμε επ αυτών , ως ακολούθως :

3.-Αναδρομικά λόγω δικαίωσης από το ΣτΕ.

α.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,  που εκπροσωπεί 70.000 Αποστράτους και ορφανικές οικογένειες , μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ , σχετικά με την επιστροφή των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς της 31-07-2012 , χωρίς πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης με αυτές , συνέταξε σχέδιο νόμου για την πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις αυτές , το οποίο επισυνάπτουμε.

β.-Ιστορικό

(1).-Με τον Ν. 4093/12 μειώθηκαν οι μισθοί των εν ενεργεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (σύμφωνα με τον Ν.2084/1997 , άρθρο 7 παραγ.2 Στρατιωτικοί ), με επακόλουθο , λόγω της διασύνδεσης μισθών και συντάξεων, να μειωθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις από την 01-08-2012.

(2).-Σε εκτέλεση του Ν.4093/12 και των νέων οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων του , εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις στις ήδη διαμορφωμένες πρωσοποπαγείς συντάξεις των Στρατιωτικών.

(3).-Σημειώνεται ότι πλέον της μείωσης αυτής , οι Απόστρατοι υπέστησαν και τις επί πλέον μειώσεις που προέβλεπε ο Ν.4093/12 για όλους τους συνταξιούχους , με αποτέλεσμα να υποστούν διπλές μειώσεις.

(4).-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ , κατά των μειώσεων της ανωτέρω παραγράφου 3β(1) και το ΣτΕ με την Απόφαση   της Ολομελείας  2192/2014 αυτού έκανε δεκτή την προσφυγή και απεφάνθη ότι κακώς έγιναν οι μειώσεις αυτές , οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της 31-07-2012 και ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις των Αποστράτων.

(5).-Η τότε Κυβέρνηση με τον Ν.4307/14 προσήρμοσε τις συντάξεις στο ήμισυ της διαφοράς μεταξύ 31-07-2012 και 01-08-2012 και έδωσε τα αναλογούντα αναδρομικά σε βάθος τριών ετών , τα οποία έληξαν την 31-01-2018.

(6).-Κατά των κανονιστικών πράξεων του Ν.4307/14 οι τρεις Ενώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ , το οποίο με την Απόφαση της Ολομελείας του   1128/2016 απεφάνθη , όπως και με την προηγούμενη Απόφασή του   , ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της 31-07-2012.

(7).-Στον Ν.4336/2015 και συγκεκριμένα στην σελίδα 1021 αυτού αναφέρεται σαφώς ότι “ Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 “. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και η Κυβέρνηση και οι Θεσμοί έχουν συμφωνήσει κατ αρχήν στην πληρωμή των όσων οι δικαστικές Αποφάσεις έχουν αποφανθεί ότι κακώς έγινε η μείωση/κράτηση. Επιπρόσθετα η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τον εν λόγω νόμο αποτελεί παράβαση καθήκοντος , γιατί και η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους.

(8).-Οι τρεις Ενώσεις με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να πείσουν την Διοίκηση να προβεί στο αυτονόητο , το οποίο προβλέπεται και από το Σύνταγμα , όπως αποστολή εξωδίκων στους αρμόδιους Υπουργούς , προσφυγή στο τριμελές Όργανο παρακολούθησης εκτέλεσης των Αποφάσεων του ΣτΕ , κλπ , αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

(9).-Παράλληλα το Συντονιστικό Συμβούλιο απέστειλε σε όλα τα κόμματα της Βουλής την συνημμένη επιστολή , ώστε να πιέσουν την Κυβέρνηση κατά την συζήτηση στην Βουλή του Π/Υ 2018 να περιλάβει την συνέχιση της παροχής και του υπολοίπου ημίσεως , αλλά ουδέν κόμμα περιλαμβανομένης και της Ν.Δ. έπραξε κάτι.

γ.-Αιτιολόγηση

(1).-Όλα τα κόμματα προ των εκλογών της 25-01-2015 , όταν είχαμε θέσει επίσημα το θέμα , διακήρυξαν ότι θα συμμορφωθούν με τις συγκεκριμένες Αποφάσεις του ΣτΕ.

(2).-Οι Αποφάσεις του ΣτΕ , βάσει του Συντάγματος , είναι υποχρεωτικές για την Διοίκηση.

(3).-Με τον Ν.4387/16 αποδεσμεύονται οι συντάξεις των Αποστράτων από τις αποδοχές των εν ενεργεία , επομένως δεν απαιτείται πρώτα η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , αναφορικά με τους μισθούς των εν ενεργεία , για να δικαιωθούν και οι Απόστρατοι.

(4).-Ήδη δίδονται τα αναδρομικά του ημίσεως των δικαιουμένων , βάσει του Ν. 4307/14 τα οποία λήγουν την 31-01-2018. Το ετήσιο κόστος , καθαρό , μετά αφαίρεση φόρων , μειώσεων , κρατήσεων , κλπ εκτιμάται στα 10.000.000 Ε περίπου , το οποίο ως προελέχθη καταβάλλεται ήδη , άρα υπάρχει δυνατότητα συνέχισής του , ώστε να δοθούν και τα υπόλοιπα από 01-02-2018.

(5).-Επίσης υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του ανωτέρου ποσού από την υπέρβαση του πλεονάσματος των Π/Υ.

(6).-Το συνημμένο σχέδιο νόμου που συνέταξε το Συντονιστικό Συμβούλιο προβλέπει την καταβολή αναδρομικών , η δε προβλεπόμενη αύξηση της σύνταξης δεν θα καταβληθεί , αλλά θα συνυπολογισθεί στις μειώσεις της προσωπικής διαφοράς του Ν.4472/17.

δ.-Καλέσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ψήφιση του συνημμένου σχεδίου νόμου και επίσης καλέσαμε  τους Αρχηγούς και τους βουλευτές των κομμάτων της Βουλής να λάβουν θέση επί του παρόντος και να προωθήσουν/στηρίξουν την προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία.

ε.-Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , όπως προτείναμε , αφενός μεν θα αποκαταστήσει μία αδικία και θα ρυθμίσει μία δικαστική εκκρεμότητα , αφετέρου δε θα εμπεδώσει στους πολίτες το αίσθημα  ότι οι Αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι σεβαστές και ότι υπάρχει κράτος δικαίου.

4.-Νόμος 4387/16 (αποκαλούμενος νόμος Κατρούγκαλου)

α.-Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/16 (ΦΕΚ Α.΄85/12-05-2016 ) επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. ( εν συντομία  Στρατιωτικών )  , οι οποίες είναι στοχευμένες , άδικες και κινούνται στα όρια της νομιμότητας και συνολικά  στρέφονται κατάφορα εις βάρος των εν λόγω Στελεχών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη φτωχοποίηση των αποστράτων.

β.-Ο εν λόγω νόμος είναι στοχευμένος κατά των στρατιωτικών και η φιλοσοφία του βασίζεται στην αποδέσμευση των συντάξεων των αποστράτων από τους μισθούς των εν ενεργεία και στην εξομοίωσή τους με όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων  , αγνοώντας προκλητικά την διαφορά που υπάρχει στις ειδικές συνθήκες εργασίας , στα ωράρια εργασίας που δεν πληρώνονται πλήρως , στην επικινδυνότητα της εργασίας , στον τρόπο αποζημίωσης τους για την εργασία που προσφέρουν , την μη συμπλήρωση όλου του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού βίου , κλπ. Αγνοεί παντελώς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 2192 μέχρι 2196 του 2014 που αναγνωρίζουν ότι οι Ε.Δ. και τα Σ.Α. ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του Κράτους και ότι χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε Κράτος. Είναι στοχευμένο και στο θέμα των χηρών (άρθρο 12) που εισάγει την παγκόσμια πρωτοτυπία , η λήψη της σύνταξης να εξαρτάται από την ηλικία του/της επιζώντος συζύγου και  αφορά κυρίως τις χήρες των στρατιωτικών , γιατί αυτές λόγω των συχνών μετακινήσεων των συζύγων τους δεν είχαν την δυνατότητα να εργασθούν και έτσι να έχουν άλλους πόρους για την επιβίωσή τους , αλλά και γιατί λόγω της φύσεως της εργασίας τους οι στρατιωτικοί φεύγουν από την ζωή σε σχετικά μικρή ηλικία.

Επιπρόσθετα , ο εν λόγω νόμος δεν προβλέπει την συμμετοχή αποστράτων αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικών στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) όπως και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.Φ.Κ.Α.) , ενώ προβλέπει τη συμμετοχή όλων των άλλων κατηγοριών ασφαλισμένων , πράγμα που έχουμε αιτήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  χωρίς αποτέλεσμα.

γ.-Ο εν λόγω νόμος είναι άδικος γιατί πέραν των ανωτέρω :

(1).-Το είδος εργασίας των Στρατιωτικών ουδεμία σχέση έχει με των Υπαλλήλων και από πλευράς μόχθου , ευθύνης , ωραρίου , κόπωσης , ψυχολογικής επιβάρυνσης , επιπτώσεως στην υγεία  , κ.λ.π.

(2).-Οι Στρατιωτικοί δεν διαπραγματεύονται με τον εργοδότή τους (Δημόσιο) τις απολαβές τους , σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους που και διαπραγματεύονται και αλλάζουν εργασία εφόσον αυτό είναι επωφελές για αυτούς.

(3).-Οι Στρατιωτικοί αποστρατεύονται βάσει του νόμου “περί Ιεραρχίας και προαγωγών“ , όποτε το αποφασίσει η Υπηρεσία , χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό  ετών για πλήρη συνταξιοδότηση. Ελάχιστοι φτάνουν στο υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο

(4).-Μετά την αποστρατεία τους παραμένουν σε εφεδρεία με υποχρέωση παρουσίας και εκπαίδευσης και γενικά τρόπου διαβίωσης όπως  ως εν ενεργεία.

(5).-Σε περίπτωση που κάποιο από τα Ταμεία που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. έχει μειωμένα έσοδα , λόγω εισφοροαποφυγής , εισφοροδιαφυγής ή αδυναμίας πληρωμών , τότε θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις και των άλλων Ταμείων και κυρίως του Δημοσίου , που κατά τεκμήριο , είναι συνεπές προς τις υποχρεώσεις του.

(6).-Οι στρατιωτικοί , με τις μειώσεις που έχουν υποστεί μέχρι τώρα στις συντάξεις τους και στα Μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων , που φτάνουν μέχρι το 60% , έχουν συνεισφέρει πέραν των αναλογούντων και των δυνατοτήτων τους στον περιορισμό του συνταξιοδοτικού κόστους , το οποίο με τις άστοχες κινήσεις των Κυβερνήσεων των τελευταίων ετών που έσυραν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στην συνταξιοδότηση και με τον τρόπο που υπολογίζονται οι μειώσεις στις συντάξεις από το ΥΠ.ΟΙΚ. (κρατήσεις , μειώσεις , υγειονομική περίθαλψη , έκτακτες εισφορές , κλπ) , δεν είχε την αναμενόμενη μείωση.

(7).-Στον εν λόγω νόμο δεν έχουν προβλεφθεί στον υπολογισμό της σύνταξης τα επιδόματα ευθύνης και επικινδυνότητας , προφανώς , γιατί ειδικά τα δεύτερα,   ίσχυαν μόνο για τους στρατιωτικούς. Έτσι οι ιπτάμενοι , οι των ειδικών Δυνάμεων , οι Υποβρύχιοι και λοιποί δεν θα λαμβάνουν πλέον ως μέρος της σύνταξής τους τα αναλογούντα προς τα “εξάμηνα “ σε αυτές τις Υπηρεσίες υψηλού κινδύνου, τα οποία σημειωτέον τα υπηρέτησαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα επιδόματα ευθύνης που σφράγισαν την στρατιωτική ζωή των αποστράτων.

(8).-Η περιβόητη προσωπική διαφορά υπάρχει μόνο στα λόγια , γιατί πρώτον δεν μεταβιβάζεται στις χήρες και δεύτερον λίαν συντόμως με τον νόμο  4472/2017   θα περικοπεί κατά 18% από 01-01-2019.

(9).-Με τον εν λόγω νόμο δεν καταργήθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι (3833/10, 3845/10, 3847/10,3863/10,3865/10,3986/11,4002/11,4024/11,4051/12, 4387/16 ) και ιδίως ο επαίσχυντος και αντισυνταγματικός 4093/2012..

(10).-Δεν είναι δίκαιο οι στρατιωτικοί που αγωνίσθηκαν στους διάφορους αγώνες του  Έθνους (Β.΄Π.Π. , Κορέα , Κύπρος ) να έχουν ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς με τους Υπαλλήλους που απολάμβαναν μία ήρεμη και χωρίς προβλήματα οικογενειακή ζωή.

(11).-Η Ελλάδα είναι η μοναδική , ίσως,  χώρα  που οι συνταξιούχοι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές , βλέπε εισφορά 5%,10%,15%,20% στα ασφαλιστικά τους Ταμεία , βάσει του ν.4093/2012 και Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) , χωρίς ουδείς να γνωρίζει το περιβόητο ΑΚΑΓΕ , που σημειωτέον επλήγη βάναυσα από το PSI,  τι αποθεματικό έχει τώρα  και πως γίνεται η διαχείριση των πόρων του.

(12).-Παρά την ισχύ του δικαίου νόμου 4151/2013 , άρθρο 4 ( σε αντικατάσταση του ν. 3865/2010 ) , με το εργασιακό των νέων συνταξιούχων του εν λόγω νόμου επανέρχονται οι αδικίες και ανισότητες , που ο ν.4151/2013 είχε άρει.

(13).-Οι αποστρατευθέντες μέχρι την 30-06-2016 (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού ΦΕΚ της αποστρατείας) , υπάγονται στον λόγω νόμο , ενώ θα πρέπει να υπαχθούν στο παλαιό καθεστώς , αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους.

(14).-Οι χήρες τιμωρούνται με οικονομικό αφανισμό γιατί πλέον των ηλικιακών περιορισμών του άρθρου 12 , ως προανεφέρθη , λαμβάνουν το 50% της σύνταξης του εκλιπόντος αντί του 70% που ίσχυε προ του νόμου 4387/16

           (15).-Με την εφαρµογή του νόµου Ν.4387/2016,   Άρθρο 13,  και της εγκυκλίου

           Α.Π.  Φ.  80000/οικ. 8653/1 865/ 30-11-2016/ ΥΠΕΚΑΑ,   στα εν   αποστρατεία

           στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, τα οποία κατά   την

           ενεργό  υπηρεσία  τους  ελάµβαναν  επιδόµατα  αυξηµένου κινδύνου, (πτητικό,

           πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων κ.λ.π) κατά

           τη  σύνταξη  του µηνός   Οκτωβρίου 2017,   διεπίστωσαν   αισθητή µείωση των

            συντάξεων  τους , ακόμη και άνω των 200€   (ευρώ)  μηνιαίως.  Η αναδρομική

            ισχύς του ανωτέρω νόμου από την 01-06-2016 έως 31-12-2018,  σύµφωνα µε

            τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 του ν 2084/92, όπως αυτό  ισχύει ,  επιβάλλει

            δραµατικότερη   μείωση  των   συντάξεων  η  οποία  μαζί µε τα αναδρομικά θα

            ανέλθει σε ποσό περίπου έως των 500€ (ευρώ) μηνιαίως.

Οι εν λόγω διατάξεις επιβάλλουν την αναστολή, μέχρι 31-12-2018, της καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την 12-05-2016, κατά το μέρος που αυτή υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000€) ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω, επιβάλλεται μείωση στις συντάξεις, κυρίως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, που κατά την διάρκεια της ενεργής υπηρεσίας τους εξέθεσαν τον εαυτό τους και την ίδια την ζωή τους σε λίαν αυξημένο κίνδυνο, για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Για να διασφαλισθούν οι συντάξεις των εν αποστρατεία στελεχών, που εκτελούσαν επικίνδυνα καθήκοντα, (οι Ιπτάμενοι, οι Αλεξιπτωτιστές, οι υπηρετούντες στα Υποβρύχια, οι των Ειδικών Δυνάµεων κ.λ.π) θα πρέπει να επέλθει η κατωτέρω τροποποίηση στο Άρθρο 13 παρα. 2 :

Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

Σε συνέχεια της αναφοράς του νόµου (στο άρθρο 13 στην παράγραφο 2) : ….. “Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν µέλη τους άτομα µε αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνομιακά επιδόµατα και επιδόµατα αναπηρίας. Επίσης στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας να µην λαμβάνεται υπόψη το ποσό που η σύνταξη τους προσαυξήθηκε λόγω καταβολής σε αυτούς επιδομάτων κινδύνου κατά την διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους”.

δ.-Ο εν λόγω νόμος είναι παράνομος  γιατί :

(1).-Καταργεί τις στρατιωτικές συντάξεις και τις αποδεσμεύει από την υποχρέωση καταβολής τους από το Δημόσιο , εντάσσοντάς τες στο νέο Ε.Φ.Κ.Α. που είναι αντίθετο με το Π.Δ. 169/07 του “ Κώδικα Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων “ και έχει τεκμηριωθεί απόλυτα στην απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 46/2005. Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συνταξιοδότηση των δημοσίων λειτουργών, των στρατιωτικών και των υπαλλήλων από το Δημόσιο,  διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1 εδ.ε’ του Συντάγματος) δεν εμπίπτει στην έννοια της κατά το άρθρο 22 παρ.4 του Συντάγματος κοινωνικής ασφαλίσεως γενικώς (πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68) και το Δημόσιο δεν ενεργεί ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παροχή σύνταξης στους υπαλλήλους του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το συνδέει με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993).   Ας σημειωθεί ότι η ειδική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί διαφορών από συντάξεις του Δημοσίου κατοχυρώθηκε συνταγματικά ενόψει ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.

(2).-Ενώ το ΣτΕ με τις Αποφάσεις της Ολομελείας του υπ. Αριθ. 2192 μέχρι 2196 του 2014    απαγορεύει την περαιτέρω μείωση των συντάξεων των στρατιωτικών , εν τούτοις με τον εν λόγω νόμο επέρχονται σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις.

(3).-Τεχνηέντως αποδεσμεύονται οι συντάξεις από τους μισθούς των εν ενεργεία και έτσι το Κράτος προσδοκά να παρακάμψει τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ 2192 μέχρι 2196 του 2014 και την 1128  του 2016.

(4).-Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου (μετέπειτα ν.4387/2016 ) είχε αποφανθεί ότι αυτό ήταν στα όρια της νομιμότητας κυρίως λόγω ένταξης των συνταξιούχων του Δημοσίου στο ίδιο Ταμείο με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού Τομέα.

(5). Οι     στρατιωτικοί όταν αποστρατεύονται δεν αποκαλούνται συνταξιούχοι, αλλά με  τον αποστρατευτικό βαθμό που τους απονέμει η Πολιτεία με εκδιδόμενο Προεδρικό Διάταγμα π.χ. “Ταξίαρχος εν αποστρατεία”. Η απονομή του αποστρατευτικού βαθμού δεν μπορεί να είναι μόνο στα χαρτιά και για το θεαθήναι , πρέπει να έχει και το ανάλογο αντίκρυσμα.

(6).-Με τον ν.4337/2015 (τρίτο μνημόνιο-σελίδα 1021) δεσμεύεται η Κυβέρνηση ότι θα εξεύρει πόρους για την αποκατάσταση των συντάξεων , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ , επομένως η μη τήρηση της δέσμευσης αυτής πέραν των άλλων είναι και παράνομη.

(7).-Οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της συνταγματικότητας των κανονιστικών πράξεων του Ν.4387/16 (περιλαμβανομένου και του άρθρου 12 περί συντάξεων χηρείας ) , η οποία προσφυγή εκδικάστηκε την 06-10-2017 και αναμένουν την Απόφαση του ΣτΕ.

5.-Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

α.-Η εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θεσπίστηκε με τον νόμο  3986/2011  και επιβάλλει μείωση των συντάξεων  από 3% μέχρι 10% επί του συνολικού ποσού της σύνταξης , και αφορά όλους τους συνταξιούχους.. Μετά από προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  το εν λόγω Ανώτατο Δικαστήριο με την Αποφασή του 244/08-02-2017 απεφάνθη ότι η κράτηση αυτή είναι παράνομη και διέταξε την μη περαιτέρω κράτηση και την επιστροφή αναδρομικών. Επειδή η εν λόγω Απόφαση αφορά μόνο όσους προσέφυγαν ή θα προσφύγουν μέχρι την 08-02-2019 τίθεται θέμα για αυτούς που δεν θα προσφύγουν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

β.-Θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση , ώστε να καλύπτει όλους και να μην υποχρεώνονται οι συνταξιούχοι να προσφεύγουν στα Δικαστήρια

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων αιτεί :

α.-Την απόδοση και του υπολοίπου 50% των Αποφάσεων του ΣτΕ , όπως αναλύεται ανωτέρω.

β.-Την αποσύνδεση των αποστράτων από τον ΕΦΚΑ , όπως αναλύεται ανωτέρω και την παραμονή τους στα ειδικά Μισθολόγια

γ.-Την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) και την επιστροφή των αναλογούντων αναδρομικών.

Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.                                  Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.                             Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.        Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.            Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

                                                Για την ακρίβεια

                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                                    Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.      

Share this: