Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επαναδιαμόρφωση Συντάξεων – Χορήγηση Αναδρομικών

Η Ε.Α.Α.Α., κατόπιν τηλεφωνικών επαφών σας και παρότι δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί το αντικείμενο του θέματος και τα αρμόδια όργανα της δεν έχουν καμιά πληροφορία από αρμόδιους φορείς, πότε θα γίνει η επαναδιαμόρφωση των συντάξεων μας και πως θα μας καταβληθούν τα αναδρομικά, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε περιληπτικά.

  1. Όσοι έχουμε συνταξιοδοτηθεί πριν τον Αύγουστο του 2012, πρέπει να μας επαναδιαμορφώσουν τις συντάξεις μας και να μας χορηγήσουν αναδρομικά από 1/8/2012 μέχρι 31/10/2018?(75 μήνες)?

           Το μηνιαίο ποσό(ακαθάριστο) που δικαιούμαστε προκύπτει από τη διαφορά του ποσού της βασικής σύνταξης του μηνός Ιουλίου 2012 με το ποσό της βασικής σύνταξης μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ποσά που αναγράφονται στα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα του ΓΛΚ, το δε συνολικό ποσό που θα προκύψει, θα υποστεί τις μειώσεις των Ν.4024/2011, N.4051/2012 και Ν.4093/2012 και τις κρατήσεις Φ.Ε., περίθαλψης, Ε.Α.Σ. και Έκτακτης Εισφοράς, συνολικά κατά 70% περίπου.

  1. Όσοι από σας έχετε αποστρατευτεί-συνταξιοδοτηθεί από 1/8/2012 και μέχρι 30/6/2016 θα πρέπει να σας επαναδιαμορφωθεί η σύνταξή σας και να σας χορηγηθούν αναδρομικά από την ημερομηνία της συνταξιοδότησης σας μέχρι 31/10/2018 (χ μήνες).

           Όσοι από σας έχετε αποστρατευτεί, π.χ. Ιανουάριο του 2015, τα αναδρομικά από 1/8/2012 έως Ιανουάριο του 2015 θα σας χορηγηθούν από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από το ΓΛΚ.

          Για περισσότερες πληροφορίες από τους: Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνο τηλεφ. 6983506600 και Δημήτριο Κοντοβά τηλεφ. 6983500618

Share this: