Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Εξαιρετικοί Συνάδελφοι-Μέλη ΕΑΑΑ σε σημαντικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού

Την εβδομάδα που πέρασε, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εξαιρετικοί Συνάδελφοι μέλη της ΕΑΑΑ, επιλέχθηκαν να αναλάβουν σημαντικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού.

Συγκεκριμένα:

  α.  Με την υπαρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 91551/30-12-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ1114/31-12-2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο κ. Σπυρίδων Καββούρης-Απτχος (Ι)ε.α., διορίσθηκε Αναπληρωτής Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”, με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”.

   β.  Κατά τη συνεδρίαση της “Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας”, στις 13/1/2020, εγκρίθηκε ο διορισμός :

        1).  Του κ.Γεώργιου Δριτσάκου-Απτχου (Ι)ε.α. στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

        2).  Του κ.Βασίλειου Βρεττού-Απτχου (Ι)ε.α. στη θέση του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

        3).  Του κ.Ζαφείρη Ταμπακίδη-Απτχου (Ι)ε.α. στη θέση του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

   γ.  Κατά τη συνεδρίαση της “Επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης”, στις 17/1/2020, εγκρίθηκε ο διορισμός του κ.Ιωάννη Κούτρα-Απτχου (Μ)ε.α. στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για την Ένωσή μας, όταν Μέλη της επιλέγονται για υψηλές θέσεις της Ελληνικής πολιτείας που υπηρετούν τον Ελληνικό λαό.

Ο ΕΑΑΑ, εκφράζει τα Συγχαρητήρια και τους Εύχεται Καλή Πορεία στα υψηλής εθνικής σημασίας καθήκοντά τους !

 

Share this: