Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Είσοδος τέκνων αποστράτων στα ΚΕΔΑ

Σύμφωνα με σχετική Διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β1, την 31/8/2018 – λίγο πριν το τέλος της περυσινής παραθεριστικής περιόδου – εγκρίθηκε σχετικό αίτημα της ΕΑΑΑ άρσης ισχύος προηγούμενης απαγορευτικής διαταγής του και επιτράπηκε η είσοδος στα Παραθεριστικά Κέντρα των Ε.Δ. προς λήψη λουτρού και φαγητού (όχι προγραμματισμού/παραθερισμού), των τέκνων των ε.α. στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν βρίσκονται εν ζωή οι δύο γονείς τους (ο/η δικαιούχος Στρατιωτικός ή η/ο σύζυγος αυτού/αυτής).

Μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διαταγής τη φετινή παραθεριστική περίοδο, η ΕΑΑΑ επανήλθε την 1/7/2019 αιτούμενη στο ΓΕΑ/Β3 :

   –   τον ορισμό της, ως αρμόδιου Φορέα έκδοσης εντύπων ταυτοπροσωπίας των ανωτέρω τέκνων.

   –   τον καθορισμό των μελών των οικογενειών των εν λόγω τέκνων, που θα μπορούν να εισέρχονται μαζί τους στα ΚΕΔΑ.

Το ΓΕΑ/Β3, την 25/7/2019 εξέδωσε σχετική Δγή που μεταξύ των άλλων αναφέρει : “… εν αναμονή έκδοσης οριστικής Δγής από ΓΕΕΘΑ/Β1, εγκρίνεται η έκδοση προσωρινής βεβαίωσης εισόδου, πεντάμηνης διάρκειας, στα ΚΕΔΑ (λήψη λουτρού και φαγητού), στα τέκνα των ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως εάν ο/η δικαιούχος Στρατιωτικός ή η/ο σύζυγος αυτού/αυτής είναι ή όχι εν ζωή …”, απαντώντας ουσιαστικά μόνο στο πρώτο αίτημα.

Διευκρινίζεται ότι στο σχετικό αίτημα της, η ΕΑΑΑ ουδέποτε αναφέρθηκε σε εξαιρέσιμες ημέρες ισχύος της εισόδου στα ΚΕΔΑ των εν λόγω τέκνων αποστράτων, έχει δε υποβάλει εκ νέου, αίτημα απαλοιφής από την αναμενόμενη οριστική Δγή ΓΕΕΘΑ/Β1 της εν λόγω απαγόρευσης.

 

Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Share this: