Είσοδος τέκνων αποστράτων στα ΚΕΔΑ

Είσοδος τέκνων αποστράτων στα ΚΕΔΑ

Είσοδος τέκνων αποστράτων στα ΚΕΔΑ

Γνωρίζεται ότι, σε συνέχεια της από 25/7/2019 δγης ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η είσοδος στα ΚΕΔΑ για λήψη λουτρού και φαγητού, στα τέκνα των ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως εάν ο/η δικαιούχος Στρατιωτικός ή η/ο σύζυγος αυτού/αυτής είναι ή όχι εν ζωή, κατόπιν εκδόσεως προσωρινής βεβαίωσης εισόδου, πεντάμηνης διάρκειας, η ΕΑΑΑ επανήλθε με σχετικό της έγγραφο προς την αρμόδια Δνση του ΓΕΑ, ζητώντας τροποποίηση της εν λόγω δγης, ώστε, να καθορισθεί ρητά το δικαίωμα εισόδου μαζί με τον δικαιούχο, των μελών της οικογενείας του - σύζυγο και τέκνα ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας.

Με τη Φ.900/1535/Σ.234/21-4-2020/ΓΕΑ/Β3/2 δγη, το αίτημα της ΕΑΑΑ έγινε δεκτό.

Εκ της ΕΑΑΑ

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close